پروژه پتروشیمی جم مرحله چهارم

پروژه پتروشیمی جم مرحله چهارم
3009 1394/10/16

پروژه پتروشیمی جم مرحله چهارم

آزمایش های غیرمخرب بتن سازه های بتنی پتروشیمی جم (مرحله چهارم)

براساس این قرارداد که فی مابین بخش خصوصی و کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران منعقد گردیده ، اقدام به شناسایی وضعیت موجود بتن ، کیفیت بتن ، محل های تخریب شده بتن ، تعیین محل و عمق ترک ها گردید. این بررسی و آزمایش ها که با استفاده از دستگاه التراسوینک بتن و کارشناسی محلی صورت پذیرفت در راستای عملیات تعمیر و بازسازی حوضچه های بتنی پساب می باشد.