آزمایش های غیرمخرب بتن سازه های بتنی پتروشیمی جم ( مرحله چهارم )

آزمایش های غیرمخرب بتن سازه های بتنی پتروشیمی جم ( مرحله چهارم )
2165 1394/10/16

آزمایش های غیرمخرب بتن سازه های بتنی پتروشیمی جم ( مرحله چهارم )

براساس این قرارداد که فی مابین بخش خصوصی و کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران منعقد گردیده ، اقدام به شناسایی وضعیت موجود بتن ، کیفیت بتن ، محل های تخریب شده بتن ، تعیین محل و عمق ترک ها گردید. این بررسی و آزمایش ها که با استفاده از دستگاه التراسوینک بتن و کارشناسی محلی صورت پذیرفت در راستای عملیات تعمیر و بازسازی حوضچه های بتنی پساب می باشد.

 

 

شما می توانید جهت آشنایی با خدمات مهندسی و اجرایی کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران و انجام آزمایش های غیرمخرب بتن با بخش فنی و پشتیبانی کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران تماس حاصل نمایید.