پروژه ترمیمی ذوب آهن اصفهان

پروژه ترمیمی ذوب آهن اصفهان
2308 1394/09/18

پروژه ترمیمی ذوب آهن اصفهان

ترمیم و آب بندی مخازن و سازه های بتنی ذوب آهن اصفهان

براساس این قرارداد که فی مابین کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران و شرکت ذوب آهن اصفهان منعقد گردیده ، اقدام به ترمیم و آب بندی  5 مخزن بتنی ، واقع در شرکت ذوب آهن اصفهان گردید. ابلاغ تعمیرات اساسی بتن این سازه ها ،پس از اجرای موفقیت آمیز بخش اول قرارداد شامل مطالعه ، آزمایشهای غیرمخرب بتن ، ارائه طرح و اجرای ترمیم و بازسازی سیزده سازه ی بتنی تصفیه خانه شیمیایی کارخانه ذوب آهن اصفهان صورت پذیرفت .

از مشکلات خاص این پروژه می توان به حجم بالای تخریب به علت عمر بالای سازه ها و شرایط خاص بهره برداری از یک سو و از سوی دیگر زمان کوتاه عملیات اجرایی اشاره کرد.