پروژه ساختمان واقع در میدان رسالت تهران

پروژه ساختمان واقع در میدان رسالت تهران
4084 1394/09/18

آرماتور یابی (میلگرد یابی) ساختمان واقع در میدان رسالت تهران

براساس این قرارداد که فی مابین بخش خصوصی و کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران منعقد گردیده ، اقدام به شناسایی وضعیت موجود آرماتور های مدفون در بتن این استراکچرها در تیر ، ستون و دال  طبقات مختلف ساختمانی در میدان رسالت تهران ،گردید.

این سازه ها به علت تغییر در سیستم نظارت و عدم نظارت دقیق در هنگام ساخت نیازمند تعیین وضعیت آرماتورها موجود در سازه ها بوده که این  امر توسط بخش آزمایشگاهی کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران با همراهی نمایندگان کارفرما و دستگاه نظارت صورت پذیرفت . در این روند اطلاعات قطر ، تعداد ، محل و کاور آرماتورهای مدفون در تیر ، ستون و دال ها  استخراج گردید.