ترمیم و آب بندی مخزن پساب کارخانه نمک زادیی تمرکز اهواز

ترمیم و آب بندی مخزن پساب کارخانه نمک زادیی تمرکز اهواز
3695 1394/08/28

براساس این قرارداد که فی مابین کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران و بخش خصوصی منعقد گردیده ، اقدام به اجرای حوضچه بزرگ پساب و پمپاژ کارخانه در حالا حداث نمک زادیی تمرکز اهواز گردید. این کارخانه در شرف راه اندازی در جاده اهواز -ماهشهر قرار دارد.

از مشکلات این پروژه می توان به کیفیت نامطلوب بتن اجرایی ، تراز بالای آب زیر زمینی و زمان کوتاه پروژه اشاره کرد.

 

 

شما می توانید جهت آشنایی با خدمات مهندسی و اجرایی کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران و انجام ترمیم و آب بندی سازه های بتنی با بخش فنی و پشتیبانی کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران تماس حاصل نمایید.