ترمیم و اجرای پوشش محافظتی و آب بندی اپوکسی منهول های پساب نفتی کارخانه نمک زادیی تمرکز اهواز

ترمیم و اجرای پوشش محافظتی و آب بندی اپوکسی منهول های پساب نفتی کارخانه نمک زادیی تمرکز اهواز
1991 1394/08/28

براساس این قرارداد که فی مابین کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران و بخش خصوصی منعقد گردیده ، اقدام به اجرای ترمیم و پوشش اپوکسی محافظتی 60 عدد منهول بتنی پساب بتنی کارخانه در حالا حداث نمک زادیی تمرکز اهواز گردید. این کارخانه در شرف راه اندازی در جاده اهواز -ماهشهر قرار دارد.

از مشکلات این پروژه می توان به رطوبت محیط و زمان کوتاه پروژه اشاره کرد.

 

 

شما می توانید جهت آشنایی با خدمات مهندسی و اجرایی کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران و انجام ترمیم و آب بندی سازه های بتنی و همچنین اجرای پوشش های محافظتی و اپوکسی با بخش فنی و پشتیبانی کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران تماس حاصل نمایید.