پروژه مخازن پساب نفتی ماهشهر

پروژه مخازن پساب نفتی ماهشهر
2535 1394/08/16

پروژه مخازن پساب نفتی ماهشهر

اجرای عملیات ترمیم و آب بندی مخازن پساب نفتی ماهشهر

براساس این قرارداد که فی مابین شرکت کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران و بخش خصوصی منعقد گردیده است ، اقدام به ترمیم و آب بندی مخازن بزرگ پساب نفتی  اقدام می گردد.

از مشکلات خاص این پروژه می توان به نفوذ مواد نفتی به درون بتن ، تمیزکاری ، استفاده از مصالح مقاوم در برابر مواد نفتی و با دوام بالا اشاره کرد.