پروژه برج کوروش

پروژه برج کوروش
3585 1394/08/16

ارزیابی غیرمخرب بتن وضعیت سازه بتنی برج کوروش

براساس این قرارداد که فی مابین بخش خصوصی و کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران منعقد گردیده ، اقدام به شناسایی وضعیت موجود سازه بتنی به وسیله تست های التراسونیک ، چکش اشمیت و اسکنر بتن ، گردید.

این سازه که به علت نقص در کنترل های اجرایی و عدم انجام آزمایش های حین ساخت اطلاعی از روند ساخت آن در دست نبود با استفاده از تست های مذکور نسبت به کسب و ارائه اطلاعات مورد نیاز ذیل اقدام مقتضی صورت پذیرفت :

  1. کاور ، قطر و تعداد آرماتورها
  2. مقاومت بتن
  3. کیفیت بتن