پروژه ترمیم و مقاوم سازی ساختمان پاداد

پروژه ترمیم و مقاوم سازی ساختمان پاداد
3482 1394/08/16

پروژه ترمیم و مقاوم سازی ساختمان پاداد

اجرای عملیات ترمیم و مقاوم سازی ساختمان پاداد

براساس این قرارداد که فی مابین شرکت کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران و بخش خصوصی منعقد گردیده است ، اقدام به ترمیم و مقاوم سازی استراکچر بتنی سازه با استفاده از الیاف FRP اقدام می گردد.

سازه ی مورد نظر براثر کیفیت نامطلوب اجرا و مشکلات ساخت دچار مشکلاتی از جمله کثر مقاومت کسب شده ، کرمو بودن بتن ، درزهای اجرایی ، شکم دادگی تیر ها و ... بوده ، که پس از طراحی عملیات مقاوم سازی توسط مجموعه کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران، عملیات اجرایی صورت پذیرفت.