آب بندی بتن و درزبندی درز های انبساطی کولینگ تاور پتروشیمی مارون

آب بندی بتن و درزبندی  درز های انبساطی کولینگ تاور پتروشیمی مارون
4321 1394/07/22

در قالب این قرارداد که فی مابین شرکت کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران و شرکت فزار صنعت صورت می گیرد نسبت به ترمیم ، آب بندی و درز بندی درزهای انبساطی کولینگ تاور پتروشیمی مارون به وسیله ماستیک پلی یورتان اقدام می گردد.

 

 

شما می توانید برای کسب اطلاعات تکمیلی و اخذ اطلاعات در زمینه انواع مواد و مصالح آب بندی بتن ، معایب و مزایا و نیز در صورت نیاز مشاوره و اجرای آب بندی سازه های بتنی با بخش فنی و پشتیبانی کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران مذاکره نماید.