پروژه بیمارستان خلیج فارس بندرعباس

پروژه بیمارستان خلیج فارس بندرعباس
6066 1394/07/22

پروژه بیمارستان خلیج فارس بندرعباس

انعقاد قرارداد ترمیم و مقاوم سازی استراکچر بتنی بیمارستان خلیج فارس بندرعباس

براساس این قرارداد که فیمابین کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران ( شرکت ژرف تابان مهر) و شرکت خانه سازی منطقه سه ( به نمایندگی از سازمان تامین اجتماعی ) ، اقدام به ارزیابی میدانی ، تخریب بتن های آسیب دیده ، تعبیه آرماتور تقویتی ، ترمیم بتن های تخریب شده و تقویت بیش از 70 عدد ستون بیمارستان مذکور به روش FRP و ژاکت فلزی می گردد.

هماهنگونه که مستحضر هستید شرایط خاص محیطی در مناطقه جنوبی به ویژه در بندرعباس ، عسلویه و خوزستان در کنار رطوبت بالای محیط و وجود یون کلر و سولفات باعث گردیده که سازه های بتنی به شدت دچار تخریب شده و نیازمند بازسازی های اساسی باشند.