پروژه کارخانه آرین شیمی در ساری

پروژه کارخانه آرین شیمی در ساری
7244 1394/07/22

پروژه کارخانه آرین شیمی در ساری

آزمایش کرگیری، تست غیرمخرب بتن و کارشناسی وضعیت سازه اداری کارخانه آرین شیمی در ساری

براساس این عملیات که در چهارچوب قرارداد فی مابین کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران و شرکت معظم آرین شیمی صورت می گیرد با استفاده از تست های غیرمخرب بتن ( التراسونیک و چکش اشمیت ) و نیز کرگیری ، در کنار بررسی میدانی نسبت به کنترل کیفی بتن و سازه بتنی و نیز شناسایی معایب اجرایی اقدام و در نهایت گزارشی دال بر معایب موجود و روش بهینه ترمیم و مقاوم سازی ارائه می گردد.

از جمله خواص این پروژه می توان به ناشناخته بودن معایب و مجموعه ای توامان از معایب کیفی و اجرایی اشاره کرد.