پروژه پمپ های باگاس کارخانه الکل رازی

پروژه پمپ های باگاس کارخانه الکل رازی
4852 1394/07/11

پروژه پمپ های باگاس کارخانه الکل رازی

ترمیم و تقویت فونداسیون پمپ های باگاس کارخانه الکل رازی

این قرارداد فی مابین شرکت کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران ( شرکت ژرف تابان مهر) و کارخانه الکل رازی منعقد و براساس اقدام به ترمیم و تقویت فونداسیون پمپ های پمپاژ باگاس این کارخانه گردید . در این عملیات که به علت محدودیت های بهره برداری در حین ترمیم و بازسازی سیستم در مدار بوده ، مشکلاتی ماننده کوتاهی زمان ، لرزش سازه ، قدیمی بودن سازه ، ریزیش مواد اسیدی و ... از مشکلات عمده کار بوده است.