پروژه ترمیمی پتروشیمی رازی

پروژه ترمیمی پتروشیمی رازی
4566 1394/07/02

پروژه ترمیمی پتروشیمی رازی

ترمیم و بازسازی ستون ها و فونداسیون مخزن آمونیاک 2 پتروشیمی رازی

این قرارداد که فی مابین شرکت پتروشیمی رازی و مجموعه کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران منعقد گردیه بود به مدت هشت ماه به طول انجامید.

براساس این قرارداد نسبت به ترمیم و بازسازی هزار وپنجاه و یک ستون بتنی و فونداسیون مخزن اقدام گردید. از  مشکلات این پروژه ، گرمای شدید و روطبت بالای هوا ، حجم بالای آسیب ، دسترسی سخت به زیر مخزن و ... می باشد.