پروژه پتروشیمی انتخاب واقع در عسلویه

پروژه پتروشیمی انتخاب واقع در عسلویه
8031

اجرای کاشت بولت و آرماتور فونداسیون مخازن فلزی پتروشیمی انتخاب واقع در عسلویه

اجرای عملیات کاشت بولت و میلگرد های اتصال مخازن فلزی پتروشیمی انتخاب واقع در عسلویه به فونداسیون ، توسط تیم فنی و اجرایی کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران انجام و به اتمام رسید.