پروژه پتروشیمی جم عسلویه - مرحله دوم

پروژه پتروشیمی جم عسلویه - مرحله دوم
9469

پروژه پتروشیمی جم عسلویه - مرحله دوم

انجام تست و آزمایش های غیرمخرب بتن (التراسونیک بتن) سازه های بتنی پتروشیمی جم عسلویه - مرحله دوم

این پروژه که در راستای ارائه خدمات آزمایشگاهی غیرمخرب سازه های بتنی توسط تیم فنی و کارشناسی مجموعه کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران صورت پذیرفت در راستای ارزیابی وضعیت موجود و برآورد حجم آسیب های وارده جهت ترمیم و بازسازی بتن سازه های حوضچه های پساب صورت پذیرفت.