پروژه ساختمان هلال احمر شهرستان امیدیه

پروژه ساختمان هلال احمر شهرستان امیدیه
3604

ترمیم و مقاوم سازی ساختمان هلال احمر شهرستان امیدیه به روش الیاف FRP