انواع ترک های بتن ، علل و دلیل ایجاد آنها

انواع ترک های بتن ، علل و دلیل ایجاد آنها
1124 1399/02/13

انواع ترک  های بتن ، علل و دلیل ایجاد آنها

علل بوجود آمدن ترکها در بتن؛

 • یک) نشست ناشی از بستر کوبیده ناپایدار
 • دو) گسیختگی سطح اساس
 • سه) اجرای قالب نامرغوب  و بد
 • چهار) عدم وجود کافی میلگرد و یا مکان نامناسب آن
 • پنج) زنگ روی میلگرد فولادی
 • شش) بتن با اسلامپ بالا
 • هفت) ویبره زدن ناکافی یا نادرست
 • هشت) عدم عمل آوردن بتن
 • نه) تغییر حجم ناشی از نشست در بتن خمیری
 • ده) لرزاندن شدید زمین در همان نزدیکی، مثل شمع کوب
 • یازده) برداشتن قالب قبل از اینکه بتن به اندازه کافی بعمل آمده باشد
 • دوازده) فقدان یا ناکافی بودن درزهای کنترل و انبساط