آزمایش اسلامپ بتن

آزمایش اسلامپ بتن
1214 1399/02/01

آزمایش اسلامپ بتن

بر طبق تعریف ACI روانی بتن یعنی قابلیت بتن یا ملات تازه مخلوط شده برای جریان یافتن است. کلمه کارایی به سهولت در ریختن ، قابلیت تراکم ، سهولت در پرداخت بتن و مقاومت در برابر جدا شدگی اطلاق می شود.یکی از این آزمایشات برای تعیین حد روانی بتن اسلامپ است. این نکته باید ذکر گردد که آزمایش اسلامپ کارایی را نمی سنجد بلکه روانی بتن را توصیف می کند.

وسایل مورد نیاز :

وسایل مورد نیاز جهت انجام آزمایش، یک سینی فلزی به ابعاد ۴۰×۴۰ و یا ۵۰×۵۰ سانتی‌متر، یک مخروط فلزی به ارتفاع ۳۰ سانتی‌متر که قطر بالای آن ۱۰ سانتی‌متر بوده و دارای دو دستگیره در دو طرف است، میله‌ای به طول تقریبی ۳۵ سانتی‌متر که در یک سر آن خط‌کشی به عرض ۵ سانتی‌متر قرار دارد، به طوری که پس از قرار گرفتن این میله در محل خود بر روی سینی، ارتفاع مابین سینی تا زیر خط‌کش ۳۰ سانتی‌متر یعنی برابر ارتفاع مخروط باشد، یک عدد میلگرد ساده به طول ۴۰ الی ۵۰ سانتی‌متر که برای متراکم کردن بتن داخل مخروط به کار می‌رود، و وسیله‌ای برای اندازه‌گیری طول.

روش انجام آزمایش :

انجام این آزمایش به این صورت است که ابتدا مخروط اسلامپ بر روی سینی مربوطه و در محل خود مستقر می‌شود. سپس با یک بیلچه‌ی دستی اقدام به پرکردن مخروط می‌شود. این عمل در سه مرحله و هر مرحله با ۲۵ بار کوبش بتن (جهت فشرده‌سازی) انجام می‌شود. پس از اتمام سه مرحله‌ی فوق و پرشدن مخروط، با یک خط‌کش فلزی و یا هر نوع وسیله ممکن، سطح بتن را صاف کرده تا با لبه‌ی قاعده بالایی در یک تراز قرار گیرد. پس از برداشت مخروط بتن مقداری افت خواهد کرد، به وسیله خط‌کش این مقدار افت را اندازه می‌گیریم، عدد به دست آمده همان مقدار اسلامپ بتن است که معمولا به سانتی‌متر بیان می‌شود.

نتیجه ازمایش :

1- افت طبيعي يا اسلامپ صحيح: داراي رواني خوب تا عالي بوده ( در حدود 5 اينچ)

2- افت برشي: با كاهش ارتفاع بتن و بريده شدن كناره بتن و ريزش آن ( تقريبا نيمي از مخروط در امتداد سطح شيب دار مي لغزد.) در اين حالت نتيجه آزمايش را مردود شمرده و بايد دوباره آزمايش را از بخش دیگری از بتن انجام داد.

2-  ريزشي يا افت فروريختگي: تعداد درصد افت زياد بوده و به دليل وارفتن و پخش شدن بتن ايجاد مي شود. اين حالت مربوط به مخلوط هاي فوق العاده خيس يا خشن يا كم ميار است.