نحوه محاسبه مقدار بتن فونداسیون و سقف تیرچه بلوک

نحوه محاسبه مقدار بتن فونداسیون و سقف تیرچه بلوک
51909 1398/10/01

نحوه محاسبه مقدار بتن فونداسیون و سقف تیرچه بلوک

(وزن مخصوص بتن مسلح با عیار 350)

برای بسیاری از کارشناسان و مهندسین اجرایی سوال هایی در خصوص بتن ریزی وجود دارد تا بتوانند با اطلاع مناسب اقدام به بتن ریزی نمایند. در این متن سعی می شود به برخی از سوالات مربوط به بتن ریزی پرداخته شود.

برخی از سوالات مذکور به شرح ذیل می باشد:

 • محاسبه بتن ریزی فونداسیون: حجم بتن ریزی متناسب به ابعاد فونداسیون می باشد. برای محاسبه حجم بتن ریزی فونداسیون می بایست اقدام به بدست آوردن حجم بتن (طول * عرض * ارتفاع) نمود.
 • میزان بتن مصرفی در سازه های بتنی: محاسبه بتن مصرفی در سازه بتنی، مستلزم محاسبه و متره و برآورد بخش های متخلف بتنی سازه مانند ستون ها، سقف، فونداسیون، دیوار برشی و ... می باشد.
 • وزن بتن مصرفی در هر مترمربع: برای این امر پس از محاسبه مقدار بتن مصرفی از ضریب 2400 کیلوگرم برای هرمکعب بتن استفاده می شود.
 • مقدار بتن مصرفی در هر مترمربع سقف تیرچه بلوک: مقدار بتن صرفی بسته به نوع سقف، تیرچه ها و ضخمات سقف متناوت است که باید براساس نقشه های اجرایی محاسبه شود.
 • مقدار بتن مصرفی در هر مترمربع اسکلت بتنی (مقدار مصرف بتن در هر مترمربع): برای این امر می بایست احجام بخش های مختلف براساس نقشه های اجرایی محاسبه گردد.
 • نسبت ماسه به سیمان در ملات: این مقادیر برای انواع ملات مصرفی متفاوت می باشد. ولی به طور کلی 1 به 3 می باشد (یک سیمان به سه ماسه)
 • وزن هرمترمکعب بتن 350: وزن مخصوص سیمان در محاسبات بین 2300 تا 2450 کیلوگرم در مترمکعب محاسبه می گردد.
 • مقدار سیمان در یک مترمربع دیوار: این مقادیر بسته به ضخامت، نوع و جنس دیوار می باشد.
 • طرح اختلاط بتن با بیل: طرح اختلاط بتن با بیل در بخش های دیگر سایت به تفصیل شرح داده شده است. برای دسترسی به این مطلب می توانید از بخش سرچ سایت استفاده نماید.
 • استاندارد ملات ماسه سیمان: برای این امر می توان از مشخصات فنی ساختمان استفاده نمود یا از طریق بخش سرچ در سایت اقدام نماید.
 • هر تن بتن آماده چند مترمعکب است: برای محاسبه این امر می توانید از وزن مخصوص 2400 کیلوگرم برای هر مترمکعب استفاده نماید.

نحوه محاسبه مقدار بتن فونداسیون و سقف تیرچه بلوک

مقاومت فشاری

در حال حاضر مهم ترین عامل در پذیرش بتن در کشور و البته جهان (در اکثر پروژه ها) مقاومت فشاری است. مقاومت فشاری با وجود سادگی برای تخمین دارای متغییر ها و پیچدگی می باشد. این امر برای تامین نیازمند در اختلاط بهینه در آزمایشگاه و تطابق آن در کارگاه با شرایط پروژه می باشد. بسیاری از مهندسین در طول کار خود در پروژه ها با سوالاتی از جمله مقاومت نهایی بتن، مقاومت بتن به عواملی بستگی دارد، جدول مقاومت فشاری بتن، رابطه مقاومت فشاری و مقاومت خمشی بتن، جدول مقاومت فشاری بتن، مقاومت فشاری بتن C30 چقدر است، جدول مقاومت بتن در سنین مختلف، مقاومت مشخصه بتن FC، پیش بینی مقاومت فشاری 28 روزه بتن از طریق مقاومت 7 روزه، مقاومت فشاری بتن C25 چقدر است، حداقل مقاومت فشاری بتن 28 روزه، رابطه بتن مقاومت 7 روزه با 28 روزه، آئین نامه مقاومت فشاری بتن، ثایر نوع سیمان بر مقاومت بتن، جواب آزمایش بتن 350 و ... مواجه می شوند.

عوامل موثر در مقاومت بتن

باید توجه داشت که مقاومت بتن به عوامل مختلفی بستگی دارد. از جمله عوامل موثر در مقاومت بتن می توان به موارد ذیل استفاده کرد.

 • عیار سیمان بتن
 • نسبت آب به سیمان
 • دانه بندی سنگ دانه
 • نوع سنگدانه
 • نوع سیمانی مصرفی
 • ریزی سیمان مصرفی
 • افزودنی مصرفی
 • کیورینگ بتن
 • اسلامپ و کارایی بتن
 • نمودار دانه بندی سنگدانه بتن و...

بنابراین جواب سوالان مذکور به صورت چند مجهولی می باشد. لذا برای اخذ جواب های تقریبی می توان به برخی کتب معتبر و تقریبی و نیز آیین نامه های بتن، فهرست بها، آبا، ASTM، BS، مقررات ملی ساختمان و استاندارد مقاومت فشاری ایران مراجعه کرد. در مشخصات فنی پروژه ها مقاومت مشخصه بتن داده می شود. وقتی مراجعه می کنیم به شرکت های بتن آماده جهت خرید بتن، از ما سوال می کنند که عیار سیمان بتن شما چقدر است؟ اگر مطمین شدیم که درهیچ کجای نقشه ها و ضمایم و مشخصات فنی و ...این عدد ذکر نشده است، برای محاسبه از رابطه زیر میتوان استفاده کرد:

رابطه ی اول

Fc=(w/10)-9

-مقاومت مشخصه بتن بر اساس آیین نامه بتن ایران ( آبا ) و نمونه های استوانه ای استاندارد بر حسب مگاپاسکال : Fc

-عیار سیمان بر حسب کیلوگرم بر متر مکعب : w

به عنوان مثال اگر مقاومت مشخصه بتن برابر 25 مگاپاسکال باشد، عیار سیمان حدودا برابر 350 کیلوگرم بر متر مکعب می باشد.

25=(W/10)-9

25+9=(W/10)

34*10=W

W=340 ( عیار سیمان )

همچنین از این فرمول برای یافتن مقاومت فشاری مشخصه بتن استفاده میشود:

در نتیجه با جایگذاری اعداد 350 و 400 ( عیار سیمان بر حسب کیلوگرم درمترمکعب بتن=w ) مقاومت فشاری مشخصه به ترتیب برابر 26mpa و 31mpa بدست میاید.

برای محاسبه عیار سیمان در بتن یک رابطه دیگر هم وجود دارد.

نحوه محاسبه مقدار بتن فونداسیون و سقف تیرچه بلوک

رابطه دوم:

باید مقاومت نمونه مکعبی بتن را بدست بیاریم (کیلوگرم بر سانتی متر مربع) و بعدش حاصل را با عدد 50 جمع کنیم .هر نیوتن بر میلی متر مربع 10 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع است. به عنوان مثال برای بتنی با مقاومت مشخصه 25 مگا پاسکال، مقاومت نظیر نمونه مکعبی برابر میشه با 30=25*1.2 (مطابق مبحث 9، 9-6-1-3) پس مقاومت نمونه مکعبی برابر است با 300 که با عدد 50 جمع می کنیم و عیاری که بدست میاید با 350 مساوری است.

فقط باید در نظر داشته باشیم که هر دو رابطه بصورت تقریبی و تجربی هستند و استناد به آنها برای مواقع بشدت مورد نیاز است و یا چک کردن و تطبیق دادن اطلاعات موجود در نقشه با اطلاعات اجرایی و عملی هنگام عمل به نقشه هست.

سایر سوالاتی که می توانید برای دسترسی به پاسخ آن ها از طریق بخش سرچ سایت استفاده نماید:

 • طرح اختلاط بتن دستی با بیل
 • ساخت بتن در خانه
 • محاسبه حجم بتن ریزی پی
 • طرح اختلاط بتن 350 دستی
 • هرمترمکعب بتن چقدر شن و ماسه میخواهد؟
 • مقدار مصرف بتن در هرمترمربع
 • هر فرغون ماسه چقدر سیمان میخواهد؟
 • نحوه محاسبه مقدار بتن فونداسیون
 • وزن مخصوص بتن مسلح با عیار 350
 • مقدار مقاومت فشاری بتن C25 چقدر است؟
 • عیار بتن مگر
 • منظور از بتن B250 چیست؟
 • منظور از بتن B300 چیست؟
 • مقاومت بتن B300
 • مقاومت فشاری بتن C25 چقدر است؟