رابطه اسلامپ و مقاومت بتن ( اسلامپ بالای بتن نشانه چیست )

رابطه اسلامپ و مقاومت بتن ( اسلامپ بالای بتن نشانه چیست )
4595 1398/09/27

رابطه اسلامپ و مقاومت بتن ( اسلامپ بالای بتن نشانه چیست )

آزمایش اسلامپ از جمله آزمایش های انجامی بر روی بتن تازه می باشد. این تست نشان دهنده کارآیی بتن می باشد. نتایج آزمایش اسلامپ به طور مستقیم و غیر مستقیم می تواند مورد استنتاج خواسته مجریان و کارشناسان باشد. لذا نتایج بسته به شرایط پروژه می تواند تفاصیر مختلفی داشته باشد. در جدول زیر اسلامپ های عمومی مورد نیاز درج گردیده است. بدیهی است که با استفاده از افزودنی بتن می توان از مزایای اسلامپ و روانی بالاتر بهره برد و همچنین از نسبت های پایین تر آب به سیمان که خود در میزان مقاومت و دوام و نفوذپذیری موثر است بهره چست. باید توجه داشت که در اغلب موارد در کاهش نسبت آب به سیمان اثرات موثری در بتن خواهد داشت به شرط داشت کارایی لازم بتن جهت اجرا مناسب.

در بسیاری از موارد ممکن است کارشناسان بخواهد تا جوابی مطلق برای سئوالاتی از جمله اسلامپ بتن 350 ، اسلامپ بالا نشانه چیست ، رابطه اسلامپ و مقاومت بتن ، اسلامپ بتن پمپی ، اسلامپ بتن باید چند باشد، اسلامپ بتن چقدر باید باشد ، اسلامپ بتن مبحث 9 ، حداکثر اسلامپ مجاز بتن با روان کننده ، اسلامپ بتن معمولی ، اسلامپ بتن با پمپ و .... بدست بیاورند. لذا باید توجه داشت که اسلامپ چند بعدی بوده و براساس نوع سازه ، نوع بتن ریزی ، مقاومت مورد نیاز ، شرایط محیطی ، نفوذپذیری مورد نیاز و ... متغییر است. به طور کلی اسلامپ بالا بسته به اینکه با آب به دست آمده باشد یا افزودنی روان کننده ، متفاوت است. هر بتنی جدا از عیار می تواند با اسلامپ های متفاوت ریخته شود. مقادیر مجاز اسلامپ در جدول زیر درج گردیده است. معمولا زمانی که بتن ریزی با پمپ زمینی انجام می شود اسلامپ باید در حدود 12 ، و زمانی که با پمپ هوایی ریخته باشد حداقل باید 16 باشد که کارایی پمپ و پمپاژ دچار اختلال نگردد. اسلاپ بالا در صورت مناسب نبود دانه بندی می تواند منجر به جداشدگی گردد. افزایش اسلامپ با آب باعث کاهش شدید مقاومت و بالا رفتن نفوذپذیری بتن و کاهش عمر مفید سازه گردد.

در متن زیر به شرح استاندارد ها و روش انجام آزمایش اسلمپ پرداخته شده است.

 

آزمايش هاي اسلامپ

پر كاربردترين آزمايش كارآئي ، آزمايش رواني ( اسلامپ) بتن مي باشد. در آمريكا آزمايش اسلامپ معمولاً در محدوده 15 تا 230 ميليمتر اعتبار دارد. در اروپا اعتبار اسلامپ از 10 تا 210 ميليمتر است و چنانچه اسلامپ كمتر يا بيشتر وجود داشته باشد لازم است از آزمايش­هاي ديگري براي تعيين كارآئي استفاده شود. روش­هاي ارائه شده براي انجام آزمايش اسلامپ، براي بتن­هائي با حداكثر اندازه اسمي 38 ميليمتر اعتبار دارد. آزمايش اسلامپ عمدتاً رواني يا شلي و سفتي بتن را به سنجش در مي آورد و نمي تواند همه ابعاد و وجوه كارآئي را به تصوير كشد. يك هدف مهم از تعيين كارآئي (اسلامپ) مي تواند كنترل سريع و غير مستقيم نسبت آب به سيمان براي بتني باشد كه اسلامپ آن در هنگام تهيه طرح مخلوط مشخص شده است. هدف ديگر از تعيين كارآئي يا (اسلامپ) ، صرفاً تعيين كارآئي براي تشخيص مناسب بودن آن جهت حمل و ريختن و تراكم با وسايل مختلف پمپ ، لوله ترمي ، ناوه و غيره مي باشد و تناسب بتن با نوع قطعه، درهمي ميلگرد و وسايل تراكمي را نشان مي دهد. هدف ديگر از تعيين اسلامپ، مقايسه نتايج براي تشخيص يكنواختي مخلوط بتن است كه كاربرد محدود و اندكي دارد. درايران و اروپا اسلامپ بتن ها، رده بندي شده است كه در زير مشاهده ميشود.

 

رده رواني (اسلامپ)

محدوده نتايج آزمايش رواني(اسلامپ)- ميلي متر

S0 *

كمتر از 10 ميليمتر(نياز به آزمايش وي بي وجود دارد)

S1

40-10

S2

90-50

S3

150-100

S4 *

210-160

S5 *

بيش از 220 ميليمتر (نياز به آزمايش­هاي بتن خود تراكم وجود دارد)

 

 *     در استاندارد 3519 ايران اين طبقه بندي ها وجود ندارد.

 

پس از تهيه نمونه ، آزمايش اسلامپ بايد ظرف حداكثر 5 دقيقه شروع شود . داخل قالب مخروط اسلامپ بايد نم­ دار شود و در محل مسطح غير جاذب گذاشته و با گذاشتن دو پا روي دسته آن محكم نگهداشته شود . لايه اول تا حدود 67 ميليمتر و لايه دوم تا حدود 155 ميليمتر ريخته مي شود ( طبق ASTM). پس از ريختن بتن در مخروط ناقص اسلامپ و تراكم آن در سه لايه توسط ميله با 25 ضربه ، قالب اسلامپ با دقت بصورت قائم و بدون حركت جانبي و چرخش بالا كشيده مي شود و سپس ميزان افت (فرونشست) بتن از ارتفاع قالب تا بالاترين نقطه بتن اندازه گيري مي شود (طبق استاندارد ايران و       EN 12350-2  و  ISO). دراستاندارد ايران زمان بالاكشيدن قالب 5 تا 10 ثانيه است و هر لايه يك سوم ارتفاع است.

توجه گردد در استاندارد 3203  ايران، اندازه گيري از بالاترين نقطه نمونه و در استاندارد ASTM C143 اين اندازه گيري از وسط قسمت فوقاني بتن انجام مي شود. حداكثر زمان آزمايش از شروع تا بالاكشيدن قالب 5/2 دقيقه مي باشد . در تراكم بتن ضربات با ميله 16 ميليمتر بطول 50تا 60 سانتي متر به تعداد 25 ضربه (نيمي در پيرامون و نيمي ديگر در بخش هاي مياني) زده مي شود و ميله در لايه زيرين فرو مي رود. نتيجه آزمايش با تقريب 10 ميلي متر گزارش ميگردد. نتايج كمتر از 10 ميلي متر و بيشتر از 220 ميلي متر بصورت كمتر از 10 و بيشتر از 220 گزارش مي گردد و ذكر ارقام حاصله لازم نيست. در استاندارد ASTM تقريب گزارش 5 ميليمتر مي باشد.

لازم است فاصله زماني آزمايش تا خاتمه عمل اختلاط بتن گزارش شود زيرا رواني بتن تابع گذشت زمان مي باشد. بديهي است در طرح مخلوط بتن نيز فاصله زماني اختلاط تا آزمايش رواني بتن تابع گذشت زمان مي باشد. بديهي است در طرح مخلوط بتن نيز فاصله زماني اختلاط تا آزمايش رواني بايد شبيه يا نزديك به آنچه در كارگاه پيش بيني مي شود  باشد وگرنه امكان مقايسه از بين مي رود و نمي تواند منجر به كنترل غير مستقيم نسبت به آب به سيمان گردد.

در طول آزمايش اسلامپ،  بتن بايد از تابش آفتاب و وزش باد مستقيم مصون باشد.

در گزارش نتيجه اسلامپ معمولاً بهتر است به شكل نمونه در آزمايش اشاره شود. اسلامپ برشي از جمله اين موارد است كه يكطرف نمونه فرو مي ريزد و تعيين اسلامپ را مشكل مي سازد كه در ايران به غلط ريزشي گفته مي­شود.

در كارگاه هائي كه فاصله زماني محل ساخت و مصرف بتن زياد است مي تواند حداكثر اسلامپ مجاز را در دو مرحله پاي­كار (قبل از ريختن) و بلافاصله  پس از ساخت بتن ارائه داد. در اين حالت يك كنترل زود هنگام بلافاصله پس از ساخت بتن و كنترل بعدي درپاي كار قبل از ريختن بتن در قطعه انجام مي شود تا در صورت بروز اشكال، بتوان با تدابير خاصي بلافاصله پس از تعيين اسلامپ در مرحله ساخت، بتن را اصلاح نمود و گرنه درپاي كار و پس از گذشت زمان قابل توجه ممكن است امكان اصلاح بتن ميسر نباشد.

در صورتي كه اسلامپ برشي بدست آمد لازمست يك نوبت ديگر بلا فاصله آزمايش اسلامپ تكرار شود و در صورت برشي بودن، بتن فاقد ريز كافي و خصوصيات خميري و چسبندگي مناسب شناخته مي شود كه اصلاح آن توصيه مي گردد.