رابطه مقاومت بتن 7 روزه و 28 روزه ( رابطه عیار و مقاومت بتن )

رابطه مقاومت بتن 7 روزه و 28 روزه ( رابطه عیار و مقاومت بتن )
11158 1398/08/29

رابطه بین عیار و مقاومت فشاری بتن

در حال حاضر مهمترین عامل در پذیرش بتن در کشور و البته جهان ( در اکثر پروژه ها ) مقاومت فشاری بتن است . مقاومت فشاری با وجود سادگی برای تخمین دارای متغییر ها و پیچدگی می باشد. این امر برای تامین نیازمند در اختلاط بهینه در آزمایشگاه و تطابق آن در کارگاه با شرایط پروژه می باشد. بسیاری از مهندسین در طول کار خود در پروژه ها با سئوالاتی از جمله مقاومت نهایی بتن ، مقاومت بتن به عواملی بستگی دارد ، جدول مقاومت فشاری بتن ، رابطه مقاومت فشاری و مقاومت خمشی بتن ، جدول مقاومت فشاری بتن ، مقاومت فشاری بتن C30 چقدر است ، جدول مقاومت بتن در سنین مختلف ، مقاومت مشخصه بتن FC ، پیش بینی مقاومت فشاری 28 روزه بتن از طریق مقاومت 7 روزه ، مقاومت فشاری بتن C25 چقدر است ، حداقل مقاومت فشاری بتن 28 روزه ، رابطه بتن مقاومت 7 روزه با 28 روزه ، آئین نامه مقاومت فشاری بتن ، ثایر نوع سیمان بر مقاومت بتن ، جواب آزمایش بتن 350 و ... مواجه می شوند.

باید توجه داشت که مقاومت بتن به عوامل مختلفی بستگی دارد ، از جمله عوامل موثر در مقاومت بتن می توان به موارد ذیل استفاده کرد.

 • عیار سیمان بتن
 • نسبت آب به سیمان
 • دانه بندی سنگ دانه
 • نوع سنگدانه
 • نوع سیمانی مصرفی
 • ریزی سیمان مصرفی
 • افزودنی مصرفی
 • کیورینگ بتن
 • اسلامپ و کارایی بتن
 • نمودار دانه بندی سنگدانه بتن
 • ...

بنابراین جواب سئوالان مذکور به صورت چند مجهولی می باشد . لذا برای اخذ جوابه ای تقریبی می توان به برخی کتب معتبر و تقریبی و نیز آیین نامه های بتن ، فهرست بها ، آبا ، ASTM ، BS ، مقررات ملی ساختمان و استاندارد مقاومت فشاری ایران مراجه کرد.

 

مقاومت فشاری مورد نیاز پروژه :

در مشخصات فنی پروژه ها مقاومت مشخصه بتن داده می شود. زمانی که به شرکت های بتن آماده جهت خرید بتن مراجعه می کنیم، از ما سوال می کنند که عیار سیمان بتن شما چقدر است؟

اگر مطمین شدیم که درهیچ کجای نقشه ها و ضمایم و مشخصات فنی و ...این عدد ذکر نشده !!

🔸برای محاسبه از رابطه زیر میتوان استفاده کرد :

 

Fc=(w/10)-9

🔸مقاومت مشخصه بتن بر اساس آیین نامه بتن ایران ( آبا ) و نمونه های استوانه ای استاندارد بر حسب مگاپاسکال : Fc

🔸عیار سیمان بر حسب کیلوگرم بر متر مکعب : w

🔸بعنوان مثال اگر مقاومت مشخصه بتن برابر 25 مگاپاسکال باشد، عیار سیمان حدودا برابر 350 کیلوگرم بر متر مکعب می باشد.

25=(W/10)-9

25+9=(W/10)

34*10=W

W=340 ( عیار سیمان )

 

همچنین از این فرمول برای یافتن مقاومت فشاری مشخصه بتن استفاده میشود :

در نتیجه با جایگذاری اعداد 350 و 400 ( عیار سیمان بر حسب کیلوگرم درمترمکعب بتن=w ) مقاومت فشاری مشخصه به ترتیب برابر 26mpa و 31mpa بدست میاید .

 

🔸رابطه دوم:

برای محاسبه عیار سیمان در بتن یک رابطه دیگر هم وجود دارد :

باید مقاومت نمونه مکعبی بتن را بدست بیاریم (کیلوگرم بر سانتی متر مربع) و بعدش حاصل را با عدد 50 جمع کنیم .هر نیوتن بر میلی متر مربع 10 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع است.

بعنوان مثال برای بتنی با مقاومت مشخصه 25 مگا پاسکال، مقاومت نظیر نمونه مکعبی برابر میشه با 30=25*1.2 (مطابق مبحث 9، 9-6-1-3) پس مقاومت نمونه مکعبی برابر است با 300 که با عدد 50 جمع می کنیم و عیاری که بدست میاید مساویست با 350

🔸فقط باید در نظر داشته باشیم که هر دو رابطه بصورت تقریبی و تجربی هستند و استناد به آنها برای مواقع بشدت مورد نیاز است و یا چک کردن و تطبیق دادن اطلاعات موجود در نقشه با اطلاعات اجرایی و عملی هنگام عمل به نقشه هست.