انواع علل مصرف و کاربرد الیاف در بتن

انواع علل مصرف و کاربرد الیاف در بتن
1368 1398/08/25

الیاف استفاده شده در بتن های پیش ساخته

آیین نامه ASTM C1116/C1116M چهار نوع الیاف را در ساخت بتن های مسلح شده به الیاف شرح می دهد.

۱. تیپ یک  : بتن های مسلح شده به الیاف فولاد ضدزنگ، آلیاژهای فولادی و یا فولادهای کربن.

۲. تیپ دو : بتن های مسلح به الیاف های شیشه مقاوم در برابر قلیا (AR Glass fiber)

۳. تیپ سه : بتن های مسلح شده به الیاف های سنتتیک

۴. بتن های مسلح شده به الیاف های طبیعی : در پست های بعدی هر یک از الیاف ها شرح داده می شوند.