آزمایش های غیرمخرب بتن و ارائه شناسنامه سازه ای سازه های بتنی

آزمایش های غیرمخرب بتن و ارائه شناسنامه سازه ای سازه های بتنی
1581 1398/7/1

ارزیابی غیرمخرب بتن ، تنظیم و ارائه شناسنامه سازه ای سازه های بتنی

امروزه با گسترش استفاده از بتن و سازه های بتنی از یک طرف ، افزایش حجم سرمایه گذاری در پروژه ها و لزوم حفظ دوام سازه ها در دوره مورد نظر در طراحی و نیز اهمیت مدیریت استراژیک و مالی سازه های پر اهمیت مانند سازه های موثر در تولید کارخانه ها ، پالایشگاه ها و پتروشیمی ها در روند تولید و عدم امکان خارج از مدار گردیدن آنها حتی برای زمان های کوتاه پیش بینی نشده ، باعث گردیده است که بسیاری از کارفرمایان و بهره برداران به خصوص در کشورهای پیشرفته ، توجه ویژه ای به ارزیابی دوره ای سازه های بتنی ، کنترل وضعیت سازه ها ، تهیه شناسانه سازه ای و تعمیر و نگهداری بهینه نمایند.

چرا که تعمیرات بهینه در زمان مناسب علاوه بر کاهش هزینه های تعمیرات ، به علت جلوگیری از گسترش مضاعف تخریب ها به حفظ شرایط بهره برداری و  عدم وقوع حوادث پیش بینی نشده می انجامد.

با توجه به خصوصیات منحصر به فرد بتن و عوامل موثر بر تخریب زودهنگام بتن ، این امر در مناطق با پتانسیل بالای تخریب مانند سواحل خلیج فارس و نیز محیط های صنعتی که دارای پتانسیل های بالای خوردگی با توجه به نوع و شرایط بهره برداری از سازه ها می باشد و همچنین اهمیت بالای سازه ها در تولید ، اهمیت مضاعف می یابد.

در این ارزیابی ها سعی می گردد با جمع آوری اطلاعات ساخت و بررسی شرایط محیطی و بهره برداری ، کنترل و مقایسه مشخصات ساخت با نقشه های اجرایی ( در صورت وجود ) ، پتانسیل های تخریب در منطقه شناسایی ، و با استفاده از بازدید میدانی و آزمایشهای غیرمخرب مانند اسکن شبکه میلگرد ها ، التراسونیک ، چکش اشمیت ، در صورت نیاز نمونه گیری از میلگردها و هافسل ،  ابتدا سلامت سازه مورد ارزیابی قرار می گیرد و در گام دوم در صورت وجود آسیب و تخریب با انجام تست هایی مانند میزان نفوذ یون کلر ، تعیین عمق کربناتاسیون و نیز سایر تست های گفته شده ، نسبت به شناسایی علت بروز آسیب ، حجمو محل آسیب های اقدام می گردد. به مجموعه این اقدامات تنظیم و ارائه شناسنامه سازه گفته می شود.

 

ارزیابی میدانی و کارشناسی بتن :

بسیاری از مشکلات در بازدید میدانی و کسب اطلاعات بهره برداری و سازه ای و نگاه دقیق از وضعیت سازه توسط کارشناس با تجربه و متخصص برداشت می شود. در این گام می توان تاحدودی دریافت چه تست هایی ، به چه تعدادی در چه مناطقی مورد نیاز است و انواع آسیب های قابل رویت را برداشت نمود. این مرحله گامی بر پراهمیت در ارزیابی سازه ها می باشد.

اسکن سازه های بتنی :

با استفاده از این تست غیرمخرب با ایجاد جریان القایی ، اطلاعاتی مانند قطر میلگرد ، کاور میلگرد ، محل و تعداد میلگردها پرداخت می شود. با استفاده از نتایج این تست می توان دریافت که آیا دارای مغایرت هایی با نقشه های اجرایی می باشیم ( این امر می تواند علت بر روز ترکهای سازه ای باشد ) و یا کم بودن کاور می تواند علت بر خوردگی میلگردها و تخریب بتن در زمان حال و یا آینده باشد. از این رو اطلاعات استخراج شده از این تست به کارشناسان کمک می کند تا به شناسایی علت بروز مشکلاتی مانند ترک ها و خوردگی و نیز تعیین فرآیند تعمیرات و یا مقاوم سازی مورد نیاز پی ببرند.

تست التراسونیک بتن :

با به کارگیری این تست براساس استاندارد های معتبر ایران ، ASTM  و BS ، به روش غیرمخرب و غیر مستقیم و تحلیل نتایج و نیز داشتن تجربه کافی ،  با انتقال امواج در بتن و اندازه گیری سرعت رفت و برگشت آن ، می توان به اطلاعاتی مانند تعیین نقاط متخلل در عمق بتن ، تعیین ابعاد بتن ، تعیین مقاومت و تعیین عمق بتن دست یافت. با استفاده از این اطلاعات کارشناسان متخصص می توانند به اهمیت ترکها ، سازه ای یا غیر سازه ای بودن آن ، مقاومت بتن و تطبیق آن با مشخصات زمان ساخت ، تعیین وجود تخلخل در بتن و تعیین ابعاد عضو ، به ارزیابی وضعیت موجود ، شناسایی علل آسیب و اهمیت آن و گزینش روش تعمیر و مقاوم سازی اقدام نمود.

چکش اشمیت :

براساس استاندارهای ایران ، BS  و ASTM ، با استفاده از این تست غیر مخرب می توان با ایجاد ارتباط واقعی با مقاومت بتن ، به وسیله ضریب اصلاح ، به صورت انبوه کیفیت بتن موجود را و با تقریب قابل قبول، مقاومت آن را تخمین زد. با استفاده از اطلاعات این تست می توان به تعیین علل بروز آسیب و گزینش روش تعمیر اقدام نمود.

هافسل ( نیم پیل ) :

با استفاده از این تست غیرمخرب می توان به امکان و شدت خودرگی در بخش های مختلف بتن سازه و تعیین حدود آن در بخش های مختلف بتن برای تعیین وجود خوردگی میلگردها ( به عنوان یکی از رایج ترین علل آسیب دیدگی سازه ها به خصوص در نواحی سواحلی خلیج فارس ) ، تعیین محل های مورد نیاز به تعمیر آسیب ناشی از خوردگی ، و نیز تعیین محل و روش تعمیر سازه ها پرداخت.

نفوذ یون کلر :

با استفاده از این تست ( اندازه گیری میزان و عمق نفوذ یون کلر در بتن نمونه برداری شده در آزمایشگاه ) در صورت بروز خوردگی ، می توان دریافت علت خوردگی آن کلریدی است یا کربناتی می باشد. لازم به ذکر است روش تعمیر خوردگی کربناتی با کلریدی متفاوت می باشد و در صورت بروز خوردگی باید علت آن تعیین تا روش مناسب تعمیر انتخاب شود.

 

تعیین عمق کربناتاسیون :

با استفاده از این تست ( اندازه گیری شرایط قلیایت در بتن نمونه برداری شده در آزمایشگاه ) در صورت بروز خوردگی ، می توان دریافت علت خوردگی آن کلریدی است یا کربناتی می باشد. لازم به ذکر است روش تعمیر خوردگی کربناتی با کلریدی متفاوت می باشد و در صورت بروز خوردگی باید علت آن تعیین تا روش مناسب تعمیر انتخاب شود.

 

سایر آزمایشهای قابل انجام توسط این مجموع شامل مقاومت الکتریکی بتن ، تعیین شدت خوردگی ، پول اف ، پول اوت ، ... می باشد.

در آخر ضمن اعلام آمادگی این شرکت جهت مشارکت و همکاری با کارفرمای محترم در زمینه تهیه شناسانه سازه ای از سازه ها ، سایر خدمات قابل ارائه توسط این شرکت به شرح ذیل به حضور معرفی می گردد.

 

سایر خدمات قابل ارائه :

  • اعزام رایگان کارشناس تخصصی جهت ارزیابی دیداری و کارشناسی وضعیت موجود سازه های بتنی و ارائه روش تعمیرات ( صرفا هزینه ایاب و ذهاب و اسکان بر عهده کارفرما می باشد )
  • کارشناسی و ارزیابی غیرمخرب سازه های بتنی و شناسایی وضعیت موجود ، شناسایی دلایل تخریب ، عدم و نیاز به تعمیر ( شناسامه سازه ای )
  • مشاوره و اجرای ترمیم ، تعمیر ، آب بندی یا  تقویت سازه های بتنی از جمله حوضچه های پساب ، کولینگ تاورها ، تیکنرها ، ولوپیت ها ، پست های برق ، تصفیه خانه های آب و فاضلاب و ...
  • مشاوره و اجرای کف سازی های اپوکسی ، پلی یورتان ، و پایه سیمانی
  • مشاوره و ارائه انواع محصولات محافظتی ، افزودنی های بتن ، گروت های سیمانی و اپوکسی ، مواد آب بندی و محافظتی ، انواع رزین ونیل استر و پلی استر ، کیورینگ ، مصالح ترمیم بتن ، انواع چسب بتن ، کف پوش های سیمانی و اپوکسی و پلی یورتان ، انواع درز بند ها و ...

خواهشمند است در صورت نیاز به هر گونه اطلاعات تکمیلی، دریافت خدمات ، بازدید و روش تعمیرات و اجرا و یا دریافت سوابق اجرایی، تهیه محصولات تخصصی ، شرکت در مناقصات و ...  از تماس با این شرکت دریغ نفرمایید. ( تلفن تماس : 09128889641 -44618462-44618379-021 دفتر جنوب کشور :34443202-061 )