دستور العمل ساخت نمونه استوانه اي بتن در كارگاه

دستور العمل ساخت نمونه استوانه اي بتن در كارگاه
1153 1398/4/31

دستور العمل ساخت نمونه استوانه اي بتن در كارگاه (طبق ASTM  C31 و باتوجه به 2- EN12390)

تهيه نمونه بايد طبق ASTMC C172 انجام شود و آزمايشهاي بتن تازه طبق روشهاي استاندارد صورت گيرد (مگر روش ديگري قيد شود).

در اين روش صرفاً تهيه قالب استوانه اي مدنظر است و براي قالب مكعبي قابل كاربرد نيست.

قالب هاي نمونه بايد روي سطح تراز (شيب كمتر از 2 درصد) و صلب و حتي الامكان نزديك به محل نگهداري اوليه قرار داده شود.

بتن بايد بوسيله سرتاس يا بيلچه يا كمچه بصورت پر به نحوي كه بتن هر سرتاس نماينده يا معرف بتن اصلي باشد در قالب ريخته شود. اگر بتن ها دچار جداشدگي است بايد به خوبي مجدداً مخلوط شود.

با ميله تراكم يا وسايل لرزشي مي توان بتن درون قالب را متراكم نمود. اگر اسلامپ بتن بيش از 75 ميلي متر باشد روش تراكم با ميله كفايت مي كند. براي اسلامپ 25 تا 75 ميلي متر روش تراكم با ميله يا لرزش بكار مي رود و براي اسلامپ كمتر از 25 ميلي متر ( به جزء بتن هاي خشك) از لرزش استفاده مي گردد.

ميله تراكم براي قالب استوانه اي به قطر 15 سانتي متر، داراي قطر 16 ميلي متر  و طول 500 تا 600 ميلي متر است. براي قالب هاي استوانه اي با قطر 10 سانتي متر و كمتر، قطر ميله 10 ميلي متر و طول آن 300 ميلي متر مي باشد.

اگر از تراكم با ميله استفاده شود تعداد لايه هاي بتن براي استوانه استاندارد 3 عدد (هر كدام حدود 10 سانت) و تعداد ضربات 25 ضربه براي قطر 15 سانتي متر يا كمتر مي باشد.

آخرين لايه بايد چنان ريخته شود و در حين كار در صورت لزوم بتن به آن اضافه گردد كه در انتهاي كار كمبود بتن در قالب احساس نگردد و بتن اضافي نيز بسيار كم باشد كه لازم است مقدار اضافي برداشته شود و سطح بتن با ماله يا كمچه كاملاً صاف گردد. پس از هر بار تراكم يك لايه، لازمست 10 تا 15 ضربه با يك چكش لاستيكي و با ملايمت به بدنه خارجي قالب زده شود تا هواي مجاور و چسبيده به قسمت دروني قالب خارج شود.

با ميز ويبره يا ويبراتور خرطومي نازك (قطر 20 ميلي متر) نيز مي توان بتن را درون قالب نمونه متراكم نمود كه لازم است از دو لايه بتن استفاده شود و بايد به دستور استاندارد مراجعه شود.

آزمونه هاي بتن بايد علامت گذاري شوند به نحوي كه كيفيت سطحي بتن را تغيير ندهد و آسيبي به آن نرساند.