زمان باز کردن قالب و شروع عمل آوری بتن

زمان باز کردن قالب و شروع عمل آوری بتن
1223 1398/1/11

عمل آوری و باز کردن قالب­ها

عمل آوری مناسب به منظور حصول مقاومت مطلوب، نفوذناپذیری و دوام طولانی و کافی به منظور رسیدن به بلوغ (مقاومت مطلوب) در دماهای بالاتر از یخ­زدگی، قسمت­های مسطح به وسیله غوطه­ور کردن، و ستون­ها، تیرها و اعضای دیگر معمولاً با بخار و یا پوشش دادن به وسیله پارچه­های کرباس عمل آوری می­شوند. این روش­ها موجب سرد شدن از طریق تبخیر می­شود که برای سازه­های حجیم به ویژه در هوای گرم سودمند است.

زمانی که دمای محیط اطراف از دمای یخ زدن کمتر باشد، بتن را باید به وسیله پتوهای عایق کننده محافظت کرده و با بخار یا قالب­های گرم شونده با حرارت و یا لامپ­های مخصوصی عمل آورد. به عنوان گزینه­ای دیگر، در هوای سرد، دمای بتن تازه را می­توان با گرم کردن آب مخلوط و یا سنگدانه­ها بالا برد.

عمل آوری و باز کردن قالب­ها آخرین مراحل عملیات در احداث سازه­های بتنی هستند که تأثیر جدی بر روی مقاومت، نفوذپذیری و دیگر خواص محصول بدون توجه به کیفیت مصالح تشکیل دهنده بتن و نسبت­های اختلاط بکار رفته دارند. زمان برداشتن قالب­ها اهمیت اقتصادی قابل توجهی دارد، زیرا برداشتن زودهنگام قالب­ها باعث اجرای سریعتر قطعات دیگر و پایین نگهداشتن هزینه اجرا می­شود. از سوی دیگر قبل از اینکه بتن به مقاومت کافی برسد، حذف قالب­ها را نباید تا زمانی که بتن به قدر کافی برای تحمل بار مرده و سایر بارهای احتمالی در حین اجرا مقاوم باشد، باز کرد. همچنین از آنجا که بتن سطحی به عنوان اولین خط دفاع در برابر مایعات خورنده نقش اساسی دارد، بتن باید به قدر کافی و به منظور جلوگیری از هر گونه خرابی سطحی در زمان باز کردن قالب­ها سخت شده باشد. این امر به ویژه در باز کردن قالب­ها در طی زمانی که ترک­های حرارتی امکان تشکیل بر روی سطوح نمایان نسبتاً گرم بتن در مجاورت نسیم سرد یا آب عمل آوری خیلی سرد داشته باشد، حائز اهمیت است. تحت چنین شرایطی، عایق کردن سطح بتن بلافاصله پس از برداشتن قالب­ها مناسب خواهد بود.