بتن مگر یا بتن نظافت چیست ( مراحل و روش اجرای بتن مگر )

بتن مگر یا بتن نظافت چیست ( مراحل و روش اجرای بتن مگر )
1350 1397/12/22

بتن مگر چیست :

بتن مگر که نام دیگر آن بتن نظافت است و در واقع یک بتن ضعیف با عیار 140 می باشد که به منظور آماده سازی کف خاک برداری شده برای صفحه گذاری و آرماتور بندی می باشد.

 

دلیل های اصلی استفاده از بتن مگر چیست :

  • جلوگیری از نفوذ  سیمان بتن ریزی شده به خاک
  • جلوگیری از جذب آب بتن ریزی شده توسط خاک
  • آماده سازی کف خاک برای بتن ریزی
  • صاف و یک دست کردن کف برای اجرای فونداسیون
  • و اگر در قسمتی از کف، خاک زیادی برداشتیم به وسیله بتن مگر آن را با کف تراز می کنیم.

 

 

قبل از اجرای بتن مگر بهتر است چند نکته را رعايت کنید.

  • قبل از اجرای بتن مگر بهتر است کف را با آب کاملا خیس کنید تا آب بتن جذب خاک نشود و باعث پوک شدن بتن نشود و اگر از شفته آهک استفاده کرده اید بهتر است شفته آهک هم مرطوب شود تا آب بتن ریزی را جذب نکند و باعث نشود بتن پوک شود.
  • باید بتن مگر زمانی روی شفته آهک اجرا شود که شفته مقاوم شده باشد یعنی اگر روی آن راه بروید جای کفش روی آن باقی نماند.
  • بتن مگر بهتر است در دستگاه های کوچک مخلوط شود.
  • بتن مگر بیشتر جهت پاکسازی کف و اجرای آرماتور صورت می گیرد.
  • بعد اجرای  بتن مگر بهتر است سطح آن 10 ساعت مرطوب شود بعد عملیات بعدی بتن ریزی انجام شود.