لاینینگ بتن چیست ؟

لاینینگ بتن چیست ؟
3399 1397/11/13

لاینینگ بتن چیست ؟

لاینینگ به لایه رویه سطحی کار در سازه های هیدرولیکی یا انقال آب گفته می شود. لاینینگ می تواند از جنس بتن در کانالهای انتقال آب ( کانالهای آبیاری و زهکشی یا تونلهای انتقال آب  در سد ها)  باشد. یا از قالب پوشش های مختلف بر روی سطوح بتنی سازه ها مانند رابر لاینینگ ، GFRP و ... باشد.

لاینینگ های بتنی که به عنوان لایه نهایی در کانالها اجرا می گردد بسته به شدت و شرایط بهره برداری با عیار ، ضخامت و مقاومت متخلف و البته به صورت غیر مسلح یا مسلح اجرا می گردد. ( در کانالهای آبیاری به صورت غیر مسلح و مسلح شده با الیاف برای جلوگیری از ترک استفاده می شود. اما در تونلها به صورت مسلح با مش یا شبکه میلگرد اجرا می گردد).

لذا سایر لاینیگ ها که به طور معمول بر روی سطح در ضخامت های پایین 100 تا 5000 میکرون اجرا می شود به منظور آب بندی و محافظت از سازه ها کاربرد دارند.

 

کلمات مرتبط : لاینینگ تونل ، لاینینگ مخازن بتنی ، لاینینگ لوله ها ، رابر لاینینگ ، رابر لاینینگ چیست ؟