ترمیم ترک با تزریق رزین اپوکسی در بتن

ترمیم ترک با تزریق رزین اپوکسی در بتن
1318 1397/11/7

ترمیم ترک با تزریق رزین اپوکسی در بتن

پس از مشخص کردن وسعت ترک خوردگی، کار تعمیر با تزریق در آن انجام می­پذیرد. بسته به عرض ترک از دوغاب­های سیمان یا رزین­های اپوکسی خالص می­توان استفاده کرد. دوغاب­های سیمان معمولاً برای ترک­هایی به عرض بیشتر از 3 میلی­متر مناسبند. هر چند که معمولاً به علت امکان شسته شدن سیمان در دوغاب­های سیمان، استفاده از رزین­هالی اپوکسی ترجیح داده می­شود.

اولین گام در تعمیر ترک­ها، حفر سوراخ­های تزریق به عمق 50 میلی­متر در امتداد خط (مسیر) ترک و یا فاصله­های متناسب با عرض ترک (از 100 تا 300 میلی­متر) است. بعد از آن باید خط ترک را با فواره آب کاملاً پاک کنند تا آغشتگی­های آن رفع شود. ترک را با بتن اپوکسی یا تعبیه لوله­هاس کوچکی در کف ترک و سطح­بندی آن درزگیری می­کنند. لوله­های تزریق را در سوراخ­های تزریق وارد می­کنند تا از آب بند شدن درز اطمینان حاصل شود. سپس رزین را از ظرف تحت فشاری که حاوی رزین از پیش مخلوط شده است، به نقاط تزریق می­رسانند. یا اینکه رزین و سخت کننده­ها را می­توان به طرف نقاط تزریق راند تا در آنجا پیش از تزریق با هم مخلوط شوند. از بهبودها در این روش، به کارگیری مدول تزریق رزین است که طی آن رزین و سخت کننده تا لحظه تزریق جداگانه نگهداری می­شوند. با این روش می­توان رزین اپوکسی را تا عمق 150 متری هم به کار برد.

تزریق از پایین­ترین سوراخ آغاز می­شود و تا زمانی که رزین از سوراخ بعدی واقع در سطح بالاتر بیرون بیاید، ادامه می­یابد. سپس سوراخ پایینی بسته می­شود و لوله تزریق به سوراخ بعدی انتقال می­یابد.