ملامین نوع F چیست ؟

ملامین نوع F چیست ؟
1448 1397/10/3
  • ملامین نوع f:

فرم آلدئید ملامین سولفاته فشرده نوع F

فوق روان کننده زودگیر بر پایه ملامین سولفونیت با قدرت روان کنندگی فوق العاده که امکان میدهد میزان مصرف آب در بتن تقلیل باید بدون آنکه از روانی (Slump) بتن بکاهد و یا افزایش کارایی و روانی را موجب میشود بدون آنکه از مقاومت فشاری کاسته گردد، ضمن آنکه با تسریع زمان گیرش در کسب مقاومت های اولیه در زمان کمتر، نقش مهمی را ایفا میکند.

بکارگیری از آن موجب صرفه جویی در مصرف آب، سیمان، عملیات ویبره و حتی زمان اجرای کار میگردد و با احتساب دقیق در نوع و کیفیت بتن بدست آمده، صرفه جویی اقتصادی را نیز بدنبال خواهد داشت.

این مورد، در تولید بتن و یا موزائیک های ویبره و پرس معمولی مورد استفاده میباشد.