نیتریت سدیم و کلسیم ( ضد یخ بتن ) چیست ؟

نیتریت سدیم و کلسیم ( ضد یخ بتن ) چیست ؟
1575 1397/10/3
  • نیتریت سدیم:   سدیم نیتریت (sodium nitrite) با فرمول شیمیایی Nano2 یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاپ کم 24269 است که جرم مولی آن g/mol 68,9953 میباشند. شکل ظاهری این ترکیب، جامد سفید و یا کمی است.

نیتریت سدیم نوعی نمک می باشد و خاصیت زودگیر و یا ضد یخ را ایجاد میکند.همچنین در صنایع غذایی به عنوان نگهدارنده نیز مورد مصرف میباشند.

واکنش هیدراتاسیون سیمان تحت تاثیر ابعاد بتن، دمای هوای محیط، نسبت آب به سیمان و مواد افزودنی قرار دارد این واکنش بهتر است در حرارت 10 الی 25 درجه سانتیگراد و در طول 28 روز صورت گیرد در غیر این صورت مقاومت بتن کمتر از استاندارد و میزان مورد نیاز خواهد شد بطور معمول در حرارت 20 c گیرش و بسته شدن بتن حدود 12 ساعت بطول می انجامد.

ضدیخ مایع بدون کلراید که بر پایه نیتریت های سدیم و کلسیم تولید گردیده است عمل واکنش سیمان را تسریع میکند و گیرایی بتن را از 12 ساعت به 4 الی 5 ساعت تقلیل میدهد.

این ماده حاوی یونهایفعال واکنش گر میباشد و مصرف آن در بتن در هوای سرد و یخبندان برتری های زیر را دارد:

  1. در جریان فعل و انفعلات شیمیایی با سیمان حرارت هیدراتاسیون درونی بتن تازه را بالا میبرد و روند گیرش آن سرعت میبخشد.
  2. ضمن کاهش نقطه انجماد آب، خطرات ناشی از افت سریع حرارت محیط و یخ زدن آب در جسم بتن و ملات تازه را برطرف میسازد.
  3. و در نتیجه به استحکام و دوام بتن در مقابل سیکلهای متناوب یخبندان – ذوب می افزاید.
  4. نوع مایع آن فاقد یون کلر میباشد و برای مصرف در بتون های مسلح مناسب است.
  5. قابل مصرف در شرایطی که بتن ریزی در هوای سرد و یخبندان و در محدوده دمای محیط +5 تا -15 درجه سانتیگراد انجام می شود.
  6. قابلیت سازگاری با کلیه تیپ های مختلف سیمان