دلایل استفاده از افزودنی های بتن

دلایل استفاده از افزودنی های بتن
1699 1397/6/29

پرسش 1 ـ در خصوص استفاده از مواد افزودني در محل مصرف (پاي كار) قبل از پمپ شدن توضيح دهيد؟ آيا اين امر امكان پذير است؟

پاسخ 1 ـ مي توان مواد افزودني بويژه روان كننده ها و فوق روان كننده ها را در پاي كار در داخل تراك ميكسر ريخت و بخوبي مخلوط كرد و سپس بتن را مورد مصرف قرار داد و يا پمپ نمود. اما نياز به توضيحات خاصي احساس مي شود. در ابتدا بايد گفت بهتر است اين افزودني ها را در هنگام اختلاط بتن در بچينگ مورد استفاده قرار داد و اختلاط را بطور كامل انجام داد. گاه به دليل طولاني بودن زمان حمل و از دست رفتن خواص روان كنندگي اين مواد، برخي از دست اندركاران ترجيح مي دهند همه يا بخشي از اين مواد را در پاي كار اضافه و مخلوط نمايند. بهرحال اين مواد را بايد بطور كامل در تراك ميكسر مخلوط كرد. چرخش تند ديگ به تعداد 70 دور براي اين منظور توصيه مي گردد. هم چنين توصيه مي گردد در ابتدا بخشي از اين مواد به داخل تراك ريخته و پس از چند دور دوران ديگ، چرخش معكوس انجام شود تا حدي كه بتن درمرز بيرون ريختن قرار گيرد و سپس بقيه مواد اضافه شود و مجموعاً 70 دور يا بيشتر بچرخد تا مشكلي بوجود نيايد.

عدم اختلاط كامل اين افزودني ها در طي كار مي تواند به مصرف زياده از حد در بخشي از بتن منجر گردد و نتيجه آن احتمالاً جداشدگي، آب انداختن و گاه ديرگيري خارج از انتظار خواهد بود.

پرسش 2 ـ در مورد استفاده همزمان و توام ماده ضديخ و فوق روان كننده نفتاليني توضيح فرمائيد.

پاسخ 2 ـ مصرف دو نوع ماده افزودني شيميائي نياز به ساخت مخلوط آزمون آزمايشگاهي دارد و نتيجه آن در بتن تازه و سخت شده بايد مورد بررسي قرار گيرد.

بنظرمي رسد ماده موسوم به ضد يخ كه يك نوع ماده زودگيركننده از نوع نيترات كلسيم يا كلريد كلسيم يا گاه فرمات كلسيم است در صورت همراه بودن با فوق روان كننده نفتاليني نيز نياز به بررسي دارد. ماده نيترات كلسيم و كلريد كلسيم احتمالاً ناسازگاري خاصي را ندارند اما در مجموع بهتر است از روان كننده زودگير يا فوق روان كننده غير ديرگير استفاده شود و نسبت آب به سيمان كاهش يابد. هم چنين افزايش سيمان در زمستان يا استفاده از سيمانهائي با روند هيدراسيون سريع تر توصيه مي گردد.

پرسش 3 ـ در صورتيكه بتن در محل ديگري ساخته شود در محل مصرف و درپاي كار چگونه مي توان با استفاده از روان كننده ها نسبت آب به سيمان را كاهش داد؟

 

پاسخ 3 ـ بديهي است اگر بتني بصورت آماده به پاي كار حمل شود با مصرف روان كننده در پاي كار صرفاً      مي توان آن را روان كرد و كاهش نسبت آب به سيمان بي معنا خواهد بود. راهكار اين امر يعني كاهش نسبت آب به سيمان آنست كه در هنگام تهيه طرح مخلوط بتن با نسبت آب به سيمان مورد نظر،اسلامپ بتن فاقد روان كننده را تعيين كرد و پس از بكارگيري روان كننده، اسلامپ مورد نظر را بدست آورد. و پس از آن در هنگام ساخت بتن، اسلامپ هدف همان اسلامپ بدون روان كننده است و سپس درپاي كار بايد مقدار افزودني مورد نظر را اضافه كرد و بخوبي و كامل آن را مخلوط كرد. براي اينكار توصيه مي شود تراك ميكسر با دور تند اختلاط، 70 دور بچرخد تا افزودني در بتن پخش و مخلوط گردد.

مسلماً در صورتيكه اسلامپ بتن فاقد افزودني آنقدر كم باشد كه نتوان آن را در تراك ميكسر چرخانيد، اين روش كار، عملي نخواهد بود و لازم است بخشي از افزودني يا گاه همه آن در هنگام ساخت بتن در ديگ بچينگ اضافه شود.

پرسش 4 ـ آيا كاهش سيمان و بكارگيري افزودني روان كننده در مقاومت بتن تاثير مي گذارد؟

پاسخ 4 ـ همانگونه كه بارها گفته شده است عامل درجه اول و تاثير گذارترين عامل درمقاومت فشاري بتن، نسبت آب به سيمان است نه عيار سيمان. در بحث هاي مطروحه، ثابت بودن نسبت آب به سيمان فرض بود و در اين صورت اگر در بسياري از حالات عيار سيمان با مصرف روان كننده بدليل كاهش آب، كاسته شود مقاومت و دوام بتن افزايش مي يابد مشروط بر اينكه عيار سيمان از حد معيني كمتر نشود.

اين حد معين به حداكثر اندازه سنگدانه، دانه بندي و شكل سنگدانه و بافت سطحي آن و نسبت آب به سيمان و كارائي بتن بستگي دارد. براي مثال براي يك حداكثر اندازه 25ـ20 ميلي متر و شن شكسته و ماسه گردگوشه با دانه بندي متوسط و نسبت آب به سيمان 4/0 تا 5/0 اين مقدار عيار سيمان در حدود 350ـ300 كيلوگرم بر متر مكعب مي باشد. بنابراين اگر مثلاً عيار سيمان را با مصرف روان كننده از 450 كيلو به 400 كيلو برسانيم در حالي كه نسبت آب به سيمان ثابت باشد مقاومت و دوام بتن هاي معمولي افزايش نشان خواهد داد.

پرسش 5 ـ آيا براي جبران هزينه مصرف افزودنيهاي روان كننده مي توان مقدار سيمان را كاهش داد؟ تا چه ميزان ؟

پاسخ 5 ـ اين پرسش را مي توان به شكل ديگري مطرح كرد كه اگر با مصرف افزودني روان كننده، عيار سيمان بتن را كاهش دهيم بتن حاصله گران تر مي شود يا ارزان تر مي گردد و يا تغيير قيمت نمي دهد؟ و اصولاً به چه ميزان مي توان عيار سيمان بتن را كاهش داد؟

مسلماً با استفاده از روان كننده ها و فوق روان كننده ها مي توان با ثابت نگهداشتن رواني و نسبت آب به سيمان بتن، عيار سيمان آن را كاهش داد. حداكثر مقدار اين كاهش دقيقاً همان درصد كاهش آب بتن است. امروزه بسته به نوع افزودني مصرفي، حداكثر كاهش عيار سيمان مي تواند بين 12 تا 35 درصد باشد. امروزه با افزايش قيمت سيمان و عدم افزايش قيمت روان كننده ها  و فوق روان كننده ها (تا ابتداي سه ماهه چهارم سال 90)، معمولاً در اكثر قريب به اتفاق موارد، ميزان مصرف ماده مرغوب و قيمت واحد افزودني چنان است كه به افزايش قيمت منجر

 

نمي شود و حتي ممكنست در مواردي به كاهش هزينه نيز منجر گردد. بهرحال خوبست كه مسئله مصرف اين مواد صرفاً از نقطه نظر اقتصادي مورد توجه قرار نگيرد. كاهش سيمان معمولاً به كاهش جمع شدگي، كاهش گرمازائي و تنش هاي حرارتي، كاهش خزش و افزايش نفوذناپذيري و دوام بتن در كنار افزايش مقاومت منجر مي شود كه بخودي خود علاوه بر ارزش فني، ارزش اقتصادي نيز دارد.

پرسش 6 ـ افزودنيهاي روان كننده يا فوق روان كننده را چه مدتي قبل از بتن ريزي مي توان به بتن اضافه كرد؟

پاسخ 6 ـ هر چه فاصله زماني اختلاط اين مواد با بتن تا بتن ريزي كمتر باشد فرصت بيشتري موجود است تا از كارائي حاصله بهره بگيريم. به همين دليل گاه ترجيح مي دهند در حمل هاي طولاني مدت، همه يا بخشي از مواد افزودني روان كننده يا فوق روان كننده را در پاي كار با بتن مخلوط نمايند كه خطرات آن قبلاً تشريح شد اما اگر دقت كافي اعمال شود اين كارميسر است.

برخي روان كننده ها مانند ليگنوسولفوتاتها مدت تاثير زيادي دارند اما قدرت روان كنندگي و كاهندگي آب آنها محدود است. مواد نفتاليني معمولاً داراي افت اسلامپ بيشتري هستند ولي قدرت آنها از روان كننده ها نيز بيشتر مي باشد. مواد ملاميني از نظر افت اسلامپ شديد در راس همه مواد روان كننده يا فوق روان كننده قرار دارد اما قدرت روان كنندگي و كاهندگي آب خوبي دارد.

مواد پلي كربوكسيلاتي كه بسيار قوي تر از سايرين هستند مي توانند افت اسلامپ زياد يا كمي داشته باشند. ناگفته نماند كه با افزودن موادي به اين افزودني هاي روان كننده يا فوق روان كننده و يا بكارگيري يونهاي مختلف در آنها مي توان بر حفظ اسلامپ آنها، زودگيري و ديرگيري آنها تاثير گذاشت.

پرسش 7 ـ چرا روان كننده ها و فوق روان كننده هاي مختلف از نظر قدرت، قيمت، ميزان مصرف و ديرگيري و حفظ اسلامپ توليد مي شود؟ آيا نبايد با توجه به شروع به استفاده از آنها در ايران، فقط يك نوع توليد شود تا مصرف كنندگان دچار سردرگمي نشوند؟

پاسخ 7 ـ در ابتدا بايد گفت مصرف روان كننده ها درايران بيش از 40 سال سابقه دارد. برخي فوق روان كننده ها بيش از 30 سال است كه در ايران مصرف مي شود اما پلي كربوكسيلاتها در حدود 15 سال سابقه ورود به ايران و بيش از ده سال سابقه مصرف دارند و عدم آگاهي مصرف كنندگان نمي تواند توجيه مناسبي براي توليد و مصرف يكي از آنها باشد.

همانطور كه گفته شد قدرت، قيمت، ميزان مصرف، ديرگيري و زودگيري و روند كسب مقاومت، حفظ اسلامپ يا افت اسلامپ آنها با يكديگر متفاوت است. اگر ماده اي گران بود احتمالاً قدرت بيشتر و ميزان مصرف كمتري دارد و يا مواد ديگر نمي توانند به اندازه آن قدرت روان كنندگي يا كاهندگي آب داشته باشند. همانطور كه شوينده هاي متنوع يا شامپوهاي مختلف با خواص متفاوت و قيمت هاي گوناگون با رنگ و بوي مختلف توليد مي شود و مصرف كننده در مورد قابليت ها تناسب آنها با مو و پوست خود آنها را مورد بررسي قرار مي دهد و سليقه خود را نيز منظور مي كند و هزينه را نيز مد نظر قرارميدهد درمورد افزودنيهاي روان كننده و فوق روان كننده نيز بايد عمل نمايد. بنابراين پيشنهاد يا توصيه شما ابداً موضوعيتي ندارد.

پرسش 8 ـ گلينيوم جزو كدام نسل از روان كننده ها قرار دارد؟

پاسخ 8 ـ اين نام تجاري يك ماده پلي كربوكسيلاتي (نسل جديد) روان كننده ها است كه جزو فوق روان كننده ها منظور مي شوند و اين دسته از مواد از بالاترين قدرت روان كنندگي يا كاهندگي آب برخوردارند كه خود داراي انواع مختلفي از نظر حفظ اسلامپ و روند كسب مقاومت هستند.

پرسش 9 ـ آيا واترپروف كردن بتن ساخته شده براي مقابله با حملات سولفاتي در دراز مدت مؤثر و قابل قبول است؟

پاسخ 9 ـ اگر اين واترپروف كردن با استفاده از مواد پوزولاني و سرباره اي و كاهش نسبت آب به سيمان بويژه با استفاده از فوق روان كننده ها به مرحله اجرا در آيد در دراز مدت پايدار و موثر است .

واتر پروف كردن با استفاده از برخي مواد افزودني دافع آب محل تامل و ترديد است. مواد افزودني ديگري وجود دارد كه مي تواند به تنگ شدن و يا بسته شدن موئينه هاي درون خمير سيمان منجر شود كه اينها نيز ممكن است در دراز مدت موثر و پايدار باشند. بهرحال بهتر است از روشهائي استفاده شود كه اطمينان بيشتري درمورد عملكرد آنها وجود دارد.

پرسش 10 ـ آيا مصرف سيمان بيشتر به جاي مصرف ميكروسيليس (دوده سيليسي) امكان پذير و موثر است؟

پاسخ 10ـ علي القاعده ميكروسيليس بعنوان ماده جايگزين سيمان مصرف مي شود و سيمان جايگزين ميكروسيليس به حساب نمي آيد. در مورد پرسش فوق بايد گفت گاه مصرف بيشتر سيمان مي تواند نقش ايفا شده ميكروسيليس را بازي كند.

براي مثال اگر به جاي ميكروسيليس، سيمان معادل آن را بكار بريم نسبت آب به سيمان تغيير نمي كند ولي مقاومت هاي تا 28 روز اندكي كاهش مي يابد. افزودن سيمان مي تواند به كاهش نسبت آب به سيمان منجر گردد و مقاومت را بالا برد و نتيجه معادلي را ببار آورد.

همواره نمي توان براحتي سيمان را براي بهبود كيفيت بتن بكار بريم. براي مثال اگر افزايش مقاومت الكتريكي و كاهش شدت خوردگي ميلگردها مدنظر باشد به سادگي نمي توان با مصرف سيماني بيش از ميكروسيليس حذف شده به نتيجه مورد نظر دست يافت و شايد لازم باشد 2 تا 3 برابر يا حتي بيش از آن سيمان مصرف شود تا موثر واقع گردد. با اين حال مصرف سيمان خيلي زياد مشكلات جديدي مانند جمع شدگي و گرمازائي بوجود مي آورد و حجم خمير را زياد و سنگدانه را كم مي كند كه از كيفيت بتن مي كاهد.

پرسش 11 ـ آيا روان كننده ها اثر زيانباري را براي ميلگردها از نظر خوردگي ببارمي آورند؟

پاسخ 11ـ تاكنون چنين مواردي گزارش نشده است و براساس آزمايش هاي انجام شده، آنها را بي تاثير دانسته اند.

 

پرسش 12 ـ با وجود توليد محصولات بي كيفيت در بازار افزودني و تغيير غلظت ها و ميزان مواد جامد آنها با افزودن آب به آنها آيامي توان به اين مواد اعتماد كرد و آنها را بكار برد؟

پاسخ 12 ـ وقتي مي دانيم كه ماده اي مي تواند ما را به اهداف موردنظر برساند مسلماً در تهيه و استفاده از آن بايد دقت لازم را بعمل آوريم و آنها را مورد بررسي و آزمايش قرار دهيم تا از كيفيت آنها مطلع شويم.

بديهي است همه مواد و مصالح مصرفي ما اعم از پوشاك، خوراك و غيره و هر آنچه ما بدان سخت نيازمنديم   مي تواند مشمول تقلب شود و لازم است نهادهاي نظارتي و مصرف كنندگان دقت لازم را اعمال نمايند. بهرحال چاره كار عدم مصرف و محروم نمودن خود از اين نعمت نيست.

پرسش 13 ـ آيا با مصرف افزودني ها مي توان ضعف سنگدانه ها (براي مثال ضعف آنها در آزمايش دوام در برابر عوامل جوي با استفاده از سولفات سديم يا منيزيم و يا ضعف سايشي) را در ساخت بتن و در دوران بهره برداري جبران كرد؟

پاسخ 13 ـ اينكه ماده اي (افزودني) بتواند چنين ضعف هائي را در سنگدانه جبران كند، ظاهراً چنين موادي (افزودنيها) وجود ندارد. اما مي توان با كاهش نسبت آب به سيمان و مصرف روان كننده يا فوق روان كننده، بتن را درمقابل سايش يا يخ زدن و آبشدن پي در پي با دوام تر نمود.

هم چنين مي توان با مصرف مواد جايگزين سيمان مانند ميكروسيليس، بتن را در مقابل سايش با دوام تر نمود.

پرسش 14 ـ آيا مصرف زياد فوق روان كننده پلي كربوكسيلاتي به زودگيري آني منجر مي شود؟

پاسخ 14 ـ معمولاً مصرف زياد مواد فوق روان كننده ها مانند پلي كربوكسيلاتها مي تواند به جداشدگي، آب انداختن و ديرگيري شديد منجر شود. درمورد پلي كربوكسيلاتها گاه در هنگام سكون بتن، روزدن شيره اتفاق مي افتد و سنگدانه ها در بخش تحتاني ته نشين مي شود و يك نوع سفت شدگي سريع احساس مي گردد اما گيرش به حساب نمي آيد و اگر بتن را مخلوط كنيم مجدداً روان مي گردد.

پرسش 15 ـ آيا آب بندي بتن بصورت كامل با مواد افزودني امكان پذير است؟ وقتي بتن تحت اثر بارهاي بهره برداري قرار گيرد دچار ترك هاي ريز مي شود كه آب بندي را از بين مي برد.

پاسخ 15 ـ با مواد افزودني شيميائي و پودري معدني جايگزين سيمان مي توان بتن را بصورت تقريباً كامل آب بندي نمود اما همانگونه كه گفته شد در هنگام بهره برداري ممكن است ترك هاي ريزي بوجود آيد اما اين تركها بصورت سراسري ضخامت قطعه را طي نمي كند و جسم بتن كماكان آب بندي مي ماند ولي ممكن است نفوذپذيري در قطعه ايجاد شود كه اجتناب ناپذير است اما مي توان با محدود كردن عرض ترك، ميزان نفوذپذيري را محدودتر نمود.

پرسش 16 ـ گفته شد كه افزايش توليد سيمان در كشور دليلي بر توسعه نيست و كشورهاي اروپائي اقدام به كاهش توليد سيمان كرده اند. چرا؟

پاسخ 16 ـ در بحث هاي مطروحه، درمورد توسعه مطلبي عنوان نشد اما گفتيم كه افزايش توليد سيمان در كشور الزاماً امر مطلوبي محسوب نمي شود زيرا آثار زيانبار زيست محيطي دارد و اين صنعت، صنعتي محسوب مي شود كه انرژي بر است و اگر بار مالي و اقتصادي عوارض زيست محيطي توليد سيمان (تقريباً 18 دلار به ازاء هر تن كلينكر) منظور گردد عملاً سودي را در بر ندارد. بنابراين در برخي كشورهاي اروپائي توقف توليد سيمان و در بيشتر آنها كاهش توليد كلينكر و يا سيمان مشاهده مي شود.

بنابراين مشخص نيست آيا هدف گذاري توليد 120 مليون تن سيمان در سال 1404 امري مطلوب است يا خير؟ براي جواب به اين سؤال، لازم است بدانيم كه براي توليد 120 مليون تن سيمان آيا 60 مليون تن كلينكر توليد  مي شود يا قرار است 115 مليون تن كلينكر توليد گردد. مسلماً اگر با همين مقدار كلينكر توليدي كشور بتوانيم به توليد 120 مليون تن دست يابيم امري كاملاً مطلوب و اقتصادي است كه بار زيست محيطي اضافي را به ما تحميل نخواهد كرد در غير اينصورت توليد اين مقدار سيمان مطلوب نيست و بنظر مي رسد در آن زمان مصرف كننده اي براي آن نيز نيابيم.

پرسش 17 ـ در پروژه اي كه از مواد فوق روان كننده استفاده مي شد و درپاي كار به بتن اضافه  مي گشت كاهش جدي مقاومت در كارگاه نسبت به مقاومت مشخصه ديده مي شد؟ چرا؟

پاسخ 17 ـ معمولاً نبايد چنين حالتي بوجود آيد و كاهش جدي مقاومت ديده شود مگر اينكه فوق روان كننده بصورت غير معمول، حباب زائي داشته باشد و يا در نسبت آب به سيمان بتن، افزايش چشمگيري حاصل شده باشد. در بسياري از پروژه ها ديده مي شود كه مصرف كننده يا توليد كننده بتن، از مقدار فوق روان كننده كمتر از آنچه در طرح مخلوط داده شده است استفاده مي كند اما همان رواني را بدست مي آورد. بديهي است در اين حالت حتماً نسبت آب به سيمان بتن در كارگاه به شدت افزايش مي يابد.

لازم است پيمانكاران و ناظرين محترم به اين نكته توجه نمايندكه همه فوق روان كننده را بايد اضافه نمود و در واقع بايد آب را چنان تنظيم نمود كه به اسلامپ و رواني لازم و مندرج در طرح مخلوط دست يابيم. مسلماً با عدم مصرف فوق روان كننده يا بخشي از آن، تامين رواني به عهده آب خواهد بود كه معناي آن افزايش شديد نسبت آب به سيمان خواهد بود و نتيجه آن كاهش مقاومت و دوام و افزايش نفوذپذيري آن مي باشد.