حداقل دمای مجاز بتن ریزی

حداقل دمای مجاز بتن ریزی
3431 1397/4/19

آيا بتن ريزي در دماي كمتراز 5 درجه سانتي گراد مجاز نمي باشد؟ آيا وجود مواد ضد يخ يا زودگيركننده در اين موارد(يعني دماي كمتراز 5 درجه سانتي گراد) مؤثر و مجاز است يا خير؟

 در صورتيكه طبق آئين نامه بتن ايران، شرايط هواي سرد برقرار باشد نياز به پيش بيني تمهيدات خاصي براي بتن ريزي وجود دارد. در آئين نامه، بتن ريزي در دماي هواي كمتر از 5 درجه سانتيگراد را بتن ريزي در هواي سرد ندانسته است بلكه تعريف خاصي را ارائه داده است كه بايد به آن مراجعه شود. اما درصورتيكه دماي بتن كمتر از 5 درجه سانتي گراد باشد عملاً هيدراسيون سيمان در بتن يا ملات به شدت كند وتا حدودي متوقف     مي گردد و پيشرفت مقاومتي وجود ندارد و ممكن است به بتن آسيب برسد. در صورت وجود هواي سرد(نه الزاماً      

يخ بندان) لازم است دماي ساخت و ريختن بتن از حد معيني بالاتر باشد (اين حد براي بيشتر بتن ها دركارهاي ساختماني معمولي بالاتر از10 درجه سانتي گراد و حتي بالاتر از 13 درجه سانتيگراد در هنگام ريختن در قالب    مي باشد). هم چنين لازم است دماي بتن در چنين شرايطي دراين حد حفظ شود و بهرحال سعي گردد تحت هيچ شرايطي از 5 درصد سانتي گراد كمتر نشود(توصيه آنست كه در همان حداقل دماي ريختن نگهداري انجام گردد). اين عمل آوري معمولاً بسته به دماي آن 2 تا 3 روز ا لزامي است تا بصورت مطمئن بتواند در معرض يخ زدن قرارگيرد(براي يك نوبت) و آسيب نبيند.

مصرف افزودني هاي زودگيركننده دراين شرايط اختياري است و به هيچ وجه نبايد اين مواد را جايگزين محدوديت حداقل دماي بتن ريزي و عمل آوري آن دانست بلكه اين مواد ميتواند طول مدت عمل آوري را در اين شرايط كاهش دهد و هزينه هاي مربوطه را پائين آورد.

اصولاً ماده اي تحت عنوان "ضديخ" وجود ندارد و بكارگيري اسم جعلي "ضديخ" متاسفانه توسط شركت هاي فروشنده افزودني در ايران مرسوم شده است در حالي كه در بروشورهاي اصلي شركت هاي معتبر دنيا چنين نامي ديده نمي شود. اين مواد ضديخ همان مواد زودگيركننده هستند و ابداً نقطه انجماد آب بتن را بصورت قابل  ملاحظه اي كاهش نمي دهند. اين مواد وقتي مؤثر واقع مي شوند كه دماي بتن ريزي و عمل آوري بتن بالاتر از 5 درجه سانتي گراد باشد.