کاهش مقاومت بتن بر اثر عدم عمل آوری مناسب بتن

کاهش مقاومت بتن بر اثر عدم عمل آوری مناسب بتن
5020 1397/2/1

کاهش مقاومت بتن بر اثر عدم عمل آوری مناسب بتن

پس از بتن‌ریزی، کمتر به عمل‌آوری بتن فنداسیون توجه می‌شود. سرعت هیدراسیون بتن تازه در اثر اختلاط با آب روی مقاومت نهایی بتن تأثیر می‌گذارد.

بتنی که به‌درستی عمل‌آوری نشده است تا ۵۰٪ افت مقاومت طرح خواهد داشت. واژهٔ عمل‌آوری در حقیقت به‌ معنای نگهداری از بتن در محیطی حفاظت‌شده و به مدت کافی است تا همهٔ اجزای‌اش برای ایجاد چسبندگی قوی که منجر به بتنی قوی و بادوام می‌شود با یکدیگر واکنش شیمیایی دهند. عمل‌آوری خوب به معنای مرطوب نگهداشتن بتن و نگهداری آن در دمای یکنواخت تا زمان حصول مقاومت فشاری مطلوب نیز هست. برای حصول حداقل مقاومت تمام بتن باید به‌‌شکلی صحیح عمل‌آوری شود. چنین بتنی از بتنی که به‌طرز نادرستی عمل‌آوری شده است عملکرد بهتری دارد، زیرا افت کمتر و مقاومت بیشتری در برابر ترک‌خوردگی دارد.

فرآیند عمل‌آوری باید به محض سفت شدن بتن آغاز شود. بدین معنا که، تنها چند ساعت، نه چند روز، پس از بتن‌ریزی باید عمل‌آوری را آغاز کرد. در هوای گرم و طوفانی باید از خشکی زودهنگام بتن جلوگیری کرد. بتن خوب، بتنی که به‌شکلی صحیح عمل‌آوری شده، منافذ و شکاف‌های کمتری دارد. این بتن بادوام‌تر و کمتر مستعد گردگیری، ترک‌خوردگی، پوستماری شدن یا قلوه‌کن شدن است. بطور کلی، هرچه عمل‌آوری بتن بهتر صورت گیرد، بتن بهتری حاصل می‌شود.

چون در دماهای زیر ۴۰ درجه فارنهاید بتن کندتر به مقاومت مطلوب می‌رسد، جز در مواردی که آن را به‌شکلی صحیح عمل‌آوری کرده‌اید، انتظار عملکرد رضایت‌بخشی از آن نداشته باشید. بتن باید در دماهای بسیار بالا یا بسیار پائین حفاظت شده و مصرف نشود تا زمانی که به مقاومت لازم برسد. برای حفاظت از بتن تازه سازه‌های مناسبی را برپا و محیط محوطه را کنترل کنید.