پله بتنی

پله بتنی
13822 1396/11/2

پله‌های بتنی

پله وسیله ارتباط دو اختلاف سطح به یکدیگر است. پله بتنی از بتن و میلگرد فرم داده شده ساخته می‌شود. حداقل پوشش بتن روی میلگرد در پله بتنی ۲ سانتیمتر ‌یا به اندازه قطر بزرگترین میلگرد مصرفی است تا یک ساعت مقاومت در برابر آتش سوزی ایجاد شود. برای آرماتور بندی پله می‌توان از میلگرد‌های فولاد نرم‌ یا تسلیم بالا استفاده کرد.

حساس‌ترین و مهمترین قسمت یک ساختمان راه پله آن است. بدین منظور جهت نمایش جزئیات اجرائی آن از قسمت راه پله برش تهیه نموده و از قسمت‌های مختلف آن نقشه بزرگ نمایی تهیه می‌نمایند. پله ساد‌ه‌ترین وسیله برای رسیدن به ارتفاعات مختلف در ساختمان یا محوطه است.

پله‌های بتنی 1

انواع پله‌های بتنی‌

پله یك طرفه مستقیم

پله دو طرفه

پله‌ی بتنی دارای تیر باربر

پلكان دالی شی بدار با پاگر‌دهای چرخش

پلكان دالی پیوسته با دو خم بتنی

پلكان معلق یا طر‌ه‌ای بتنی

پلكان حلزونی چشم‌دار بتنی

پلكان‌های پیش ساخته (پلكان مستقیم پلكان دالی دو خم پلكان بدون پیشانی و پلكان حلزونی)

نحوه اجرای راه پله بتنی یا بتن آرمه

‌زاویه شیب پله: هر چه اندازه ارتفاع پله بیشتر و اندازه کف پله کمتر باشد شیب پله بیشتر خواهد شد و بالعکس . به بیان دیگر زاویه شیب پله بستگی به نسبت اندازه ارتفاع و کف تک پله دارد. زاویه شیب راه پله در ساختمان‌های مسکونی معمولی تقریباً ۳۰ درجه در نظر گرفته می‌شود.

 

‌ارتفاع تک پله : فاصله بین دو کف پله را ارتفاع تک پله می‌نامند.

 

اندازه ارتفاع تک پله ساختمان‌های مسکونی ۱۶تا ۱۸٫۵ سانتی متر در نظر گرفته می‌شود.

 

ارتفاع تک پله در جاهای عمومی مثل بیمارستان‌ها‌، پارک‌ها‌ و … به اندازه ۱۴ تا ۱۵ سانتی متر در نظر گرفته می‌شود.

 

‌عرض پله : عرض پله در منازل مسکونی ۹۰ تا ۱۲۰ سانتی متر در نظر گرفته می‌شود.

 

‌چشم پله: فاصله بین دو بازوی پله را چشم پله می‌نامند.

 

حداقل اندازه چشم پله ۱۰ سانتی متر است.

 

‌سرگیر پله : کوتاه ترین فاصله بین دو ردیف پله و کوتاهترین فاصله پله تا سقف و یا پاگرد روی آن را سرگیر پله می‌ نامند. حداقل اندازه سرگیر پله ۲۰۰ سانتی متر است.

 

مزایای پله‌های پیچ بتنی

مصالح مورد استفاده فقط میلیگرد است و از برش تیر آهن و ورق استفاده نمی‌شود و باعث می‌شود که مصالح کمتری مصرف شده و هزینه را پایین بیاورد.

چون فقط از میلیگرد و بتن استفاده می‌شود، کیفیت بالایی داشته و بدون لرزش و مقاوم باشد.

نسبت به پله‌های پیچ دیگر صدا ندارد.

اجرای سنگ پله بر روی این پله‌ها استاندارد است و با ارتفاع کم اجرا می‌شود.

پله‌های پیچ بتنی در مقایسه با پله‌های فلزی بعد از اجرا از زیر پله از لحاظ دید محفوظ و پوشیده است.

استفاده از این پله‌ها در مقایسه با نمونه‌های دیگر در بالا و پایین آمدن بسیار راحت است.

‌نسبت به پله‌های دیگر بسیار زیبا است