ترمیم و اجرای بتن اکسپوز یا نما

ترمیم و اجرای بتن اکسپوز یا نما
2527 1396/3/2

ترمیم و اجرای بتن اکسپوز یا نما

بتن اکسپوز  یا نما

بتن های اکسپوز اصطلاحا به بتن هایی گفته شود که به صورت نما و لایه نهایی کار باشد و بر روی آن لایه ثانویه ای اجرا نگردد. بتن های اکسپوز بسته به نوع سازه و محل اجرا  از منظر شکل ظاهری نیازمند توجه ویژه ای می باشند. به طور مثال ممکن شکل ظاهری در بتن های اکسپوز صنعتی مانند  کارخانجات مورد توجه زیادی نباشد ، لذا این امر در سازه های مانند پل ها و ساختمان ها به شدت پر اهمیت می باشد. شکل ظاهری بتن های اکسپوز به خصوص در ساختمان های معماری محور تجاری و اداری که نیازمند حداکثر کیفیت ظاهری می باشد اهمیت دو چندانی می یابد. از جمله مشکلات رایج در بتن های اکسپوز می توان به خطوط قالب ، کرمو شدگی ، شن نما شدن و یا تغییرات رنگ در سطح بتن می باشد.

حصول سطح های با کیفیت بتنی نیازمند به کارگیری تمهیدات ویژه در اجرای بتن ریزی می باشد. در این چارچوب کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران ، در راستای ارائه مجموعه خدمات فنی و مهندسی خود ، اقدام به ارائه خدمات اجرای بتن های اکسپوز و نیز ترمیم بتن های اکسپوز می نماید.

 

اجرای بتن نما یا اکسپوز

خدمات این شرکت در قالب در سه حالت اجرای بتن های سازه ای نما ، اجرای بتن های ثانویه نما به صورت درجا ، اجرای بتن های نما یا اکسپوز پیش ساخته ، ارائه می گردد. هر یک از این سه حالت بسته به شرایط موجود ، طرح مورد نظر و وضعیت سازه قابلیت اجرا دارد.

 

ترمیم بتن های اکسپوز و نما

در این بخش از خدمات ، عملیات ترمیم و بازسازی با استفاده از محصولات تعمیری بتن با حفظ خواص سازه ای با بیشترین مطابقت رنگ و ظاهری سطح بتن اجرا می گردد.