ترمیم بتن لانه زنبوری و متخلخل

ترمیم بتن لانه زنبوری و متخلخل
1939 1395/02/28

روش سازگار با تعمیر آن بستگی به محل و میزان لانه زنبوری شدن دارد. در سطوح عمودی، حذف بتن معیوب و استفاده از ملات تعمیر با جزئیات فوق مناسب خواهد بود. مشابه همین مورد برای طاق ستون ها و دالها به کار  می رود. بهرحال، در سطوح عمودی، مثلاً دیوارها و ستونها که در آنها بتن لانه زنبوری در زیر آرماتور گسترش یافته، استفاده از بتن با سنگدانه 10 میلیمتر ممکن است راه حل بهتری باشد.