آب انداختن در بتن چیست و راه جلوگیری از آب انداختگی بتن

آب انداختن در بتن چیست و راه جلوگیری از آب انداختگی بتن
3250 1395/02/12

آب انداختن در بتن چیست و راه جلوگیری از آب انداختگی بتن

آب انداختن في نفسه امري نامطلوب نيست و به خود نگهداري از بتن منجر مي شود اما در صورت عدم توجه به روش صحيح پرداخت سطح بتن مي تواند مشكل زا باشد. در جداول بتني معمولاً اين امر مشكل جدي بوجود نمي آورد.

 

به هر حال با كاهش استعداد آب انداختن بتن مي توان به نتيجه رسيد ولي كم كردن شديد آب انداختن ممكن است در شرايطي كه هوا گرم و خشك است و باد مي وزد، ترك هاي سطحي را افزايش دهد.