روشهای پيشگيرانه برای جلوگيری از گرم شدن مصالح بتن در انبار در هوای گرم تابستان

روشهای پيشگيرانه برای جلوگيری از گرم شدن مصالح  بتن در انبار در هوای گرم تابستان
1870 1395/01/19

روشهای پيشگيرانه برای جلوگيری از گرم شدن مصالح  بتن در انبار در هوای گرم تابستان

هرقدر بتوان جلوی گرم يا داغ شدن مصالح بتن را گرفت، کار خنک ساختن بتن ساده­تر می­شود.

به هرحال بهتر است دمای سيمان از °C60 تجاوز نکند (آبا حد مجاز را °C75 ذکر کرده است) سنگدانه ها با توجه به وزن قابل توجهشان بهتر است دمائی کمتر از °C40 را داشته باشند. آب نيز بايد در حد امکان خنک نگهداشته شود. لذا توصيه می شود آب در محلی نگهداری شود که زود گرم نشود. مخازن فلزی هوايی بدون عايق بندی ابدا توصيه نميشود. از مصرف سيمان های گرم که از کارخانه حمل و تخليه می شود بايد پرهيز کرد و آنرا در سيلو نگهداشت تا خنک گردد.

سيلوی سيمان دارای رنگ روشن باشد. در برخی مناطق دنيا از سيلوی دو جداره استفاده می شود که ممکن است آب خنک در آن در جريان باشد. عايق بندی سيلوی سيمان نيز يک راه حل می باشد.

سنگدانه ها را نيز بهتر است از تابش آفتاب دور داشت. سر پوشيده کردن دپوی سنگدانه ها يک روش معمول است که ممکن است برای ايران راه حل گران قيمتی باشد. ايجاد پوشش مانند برزنت و غيره می تواند راه حل ساده تری تلقی گردد.

 

در صورت نیاز به مصرف یخ، باید آنرا در جای مناسب عایق بندی شده نگهداری کرد و اگر یخ خرد یا پودری تهیه شده است باید در زمان انبار کردن جلوی کلوخه شدن و تشکیل قطعات بزرگ را گرفت ضمن اینکه یخ نباید ذوب گردد.