پرداخت نهايي بتن چیست | بهترین زمان پرداخت نهایی بتن

پرداخت نهايي بتن چیست | بهترین زمان پرداخت نهایی بتن
3137 1394/12/16

پرداخت نهايي بتن چیست | بهترین زمان پرداخت نهایی بتن


بعد از عمل ماله‌كشي مي‌توان با وسيله پرداخت نهايي، سطح بتن را كاملاُ صاف نمود. مرحله پرداخت نهايي بلافاصله بعد از ماله‌كشي و با وسيله دستي يا ماشين انجام مي‌پذيرد. وسيله دستي كه براي پرداخت نهايي استفاده مي‌شود(شکل 5)، يك صفحه فولادي پهن به ابعاد 100×400 ميليمتر است. استفاده از صفحه فولادي با ابعاد كوچكتر براي مرتبه دوم و يا سوم پرداخت نهايي اشكالي ندارد. در بعضي موارد (مانند دالها)، پرداخت نهايي با دستگاه مكانيكي انجام مي‌شود. اين دستگاه مشابه ماله دستي است، تنها تفاوت آن، ابعاد كوچكتر پره‌ها و امكان تغيير و فشار بر روي آنهاست. در مرحله اول پرداخت، پره‌ها به صورت مستقيم و در مراحل بعدي، به زاويه پره‌ها افزوده مي ‌شود