داول بتن چیست | مشخصات و فواصل ميلگرد اتصال (داول) در درز ساخت یا اجرایی بتن

داول بتن چیست | مشخصات و فواصل ميلگرد اتصال (داول) در درز ساخت یا اجرایی بتن
11622 1394/12/16

مشخصات و فواصل ميلگرد اتصال (داول) در درز ساخت یا اجرایی بتن

فاصله ميلگرد

(mm)

طول ميلگرد

(mm)

قطر ميلگرد آجدار

(mm)

ضخامت دال(mm)

750

750

12

200-120

750

750

16

320-230

 

3.         براي نصب ميلگردها، ابتدا بايد در قالب حفره‌هايي با فواصل مورد نظر ايجاد كرد و سپس ميلگردها در داخل حفره‌ها جاسازي شود به صورتي كه نصف طول ميلگردها درطرفين قالب قرار بگيرد. سپس بتن‌ريزي انجام مي‌گردد. به اين صورت در زمان قالب برداري، نصف طول ميلگردها خارج از بتن ساخته شده قرار مي گيرند.