روان کننده های ممتاز (کاهنده آب با دامنه زیاد) بتن یا فوق روان کننده بتن نسل اول و روان کننده نسل دوم

روان کننده های ممتاز (کاهنده آب با دامنه زیاد)  بتن یا فوق روان کننده بتن  نسل اول و روان کننده نسل دوم
1713 1394/11/28

روان کننده های ممتاز (کاهنده آب با دامنه زیاد)  بتن یا فوق روان کننده بتن  نسل اول و روان کننده نسل دوم

 

 

این ها موادی هستند که قدرت کاهندگی آب آن ها در بهترین شرایط حداکثر 25 درصد و معمولاً محدود  به 18 تا 20 درصد می باشد. به هر حال حداقل قدرت کاهش آب در آن ها برای میزان ماده توصیه شده نباید از 12 درصد کمتر باشد. این مواد در دهه 70 میلادی ساخته شدند و به کار رفتند.

مولکول های سنگین و زنجیره های طولانی پلیمری مانند فرم آلدئید نفتالین سولفوناته فشرده و فرم آلدئید ملامین سولفوناته فشرده از جمله معروفترین و پر مصرفترین این دسته از روان کننده ها می باشند. این مواد به ترتیب به صورت پودر قهوه ای تیره و سفید هستند که 35 گرم آن ها در 65 گرم آب حل می گردد.

 

چگالی محلول نوع نفتالینی 17/1 تا 20/1 و نوع ملامینی 09/1 تا 12/1 می باشد.