روش ترمیم بتن آسیب دیده پارکینگ ها ، سوله ها ، انبارها و کارخانجات

روش ترمیم بتن آسیب دیده پارکینگ ها ، سوله ها ، انبارها و کارخانجات
2345 1394/11/10

روش ترمیم بتن آسیب دیده پارکینگ ها ، سوله ها ، انبارها و کارخانجات

 

این نوع کف ها می بایست ضد آب باشند، به این معنا که اگر دال بتنی کف با مانع ضد آب سختی نظیر آسفالت قیری یا پوشش پلیمر رزینی پوشانده نشود، در آن صورت دال بتنی خود می بایست ضد آب باشد.

دلیل آن هم این است که عبور آب از میان بتن، به دلیل pH بالای خمیر سیمان (pH حدود 5/13) قلیاییت بالایی را به همراه دارد و اگر چنین آبی بر روی اتومبیل ها بچکد، خسارت جدی به رنگشان وارد می کند. در فصل زمستان، اتومبیل هایی که از جاده به پارکینگ وارد می شوند، همراه خود، آبی از جاده را که اغلب شامل نمک های ضد یخزدگی است، وارد پارکینگ می کنند. اگر این آب در بتن نفوذ کرده و به آرماتورها برسد، خوردگی جدی رخ خواهد داد.

بررسی در خصوص نیاز به لایه ضد آب کامل از آسفالت قیری یا سایر مصالح مناسب نظیر پوشش الاستومتری تردوتک که گواهی تضمین کیفیت نیز دارند، می بایست انجام گیرد.

مصالح بکار رفته بایستی به عنوان سطح با کاربرد متوالی، با دوام باشد. غشاهای بکار رفته برای ضد آب نمودن بدنه های پل، معمولاً برای بدنه هایی که نیازمند حفاظت در مقابل ترافیک هستند، مناسب
نمی باشند.

لازم است که تعمیر ترک ها و درزها با دقت زیاد و توجه دقیقی صورت گیرد. تزریق در ترک می بایست به گونه ای انجام شود که گزینه نسبتاً رضایت بخشی برای ترکهای ساکن قلمداد گردد.

زمانیکه از آب بندها و ملات استفاده می کنیم، مصالح بکار رفته می بایست مقاومت کافی در برابر حمله ناشی از نمکهای ضد یخ زدگی و روغن های پتروشیمی را داشته باشند.

ملات سیمان پلیمری و رزینهای اپوکسی و پلی اورتان، مقاومت مطلوبی را ایجاد می کنند.

برخورد با درزهای حرکتی دشواری خاصی دارد چرا که جابجایی که در اثر عوامل بسیاری صورت گرفته را تنها می توان تخمین زد. این درزها می بایست در برابر بارهای متحرک، شتاب و ترمز وسایط نقلیه نیز مقاوم بوده و تحت شرایط دشوار کاملاً ضد آب باقی بمانند. اگر از سیستم درز مکانیکی ویژه ای استفاده شده باشد، آنگاه علت گسیختگی آن نیاز به بررسی دقیق با همکاری تهیه کنندگن قبل از تصمیم گیری پیرامون کارهای علاج بخشی دارد.

 

اگر درزی به صورت "کارخانه ای" طراحی شود، تجربه به من ثابت کرده که ملاحظات جدی می بایست در خصوص تعویض آن با سیستم درز مکانیکی ویژه  صورت داد. هزینه تطبیق چنین سیستمی با کف موجود بسیار بالا خواهد بود. گزینه دیگر بازسازی درزها به "روش معمول" بوده که در آن ی ناودانی هایی را در زیر درزها جهت جمع آوری تراوش قطعی، تعبیه می نمایند.