تاثیر آب های مردابی ( ماند آب ) بر بتن

تاثیر آب های مردابی ( ماند آب ) بر  بتن
3111 1394/10/16

 

تاثیر آب های مردابی ( ماند آب ) بر  بتن 

آب ناشی از زمینهایی که آب مناطق بالادست در آنجا جمع می شود می تواند تاثیر خورندگی دراز مدتی بر بتنی که در سیستم های ذخیره و هدایت آب استفاده می شود، داشته باشد. ویژگی های چنین آبهای شامل موارد زیر است:

·         مواد جامد محلول نهایی کم (TDS)

·         سختی نهایی کم

·         pH کم (معمولا زیر 5/4)

·         قلیاییت کم

·         اسیدهای آلی و سایر اسیدها به صورت محلول رقیق می باشد. گاهی اوقات اسید سولفوریک یا سولفورو وجود دارند از تجزیه مواد آلی در زمین های زغال سنگ نارس (کک) و باتلاقی  بدست می آید.

 

·         شاخص لانگلیر آنها معمولاً منفی می باشد.