افزودنی خاکستر بادی بتن (فلای اش)-Flay Ash

افزودنی خاکستر بادی بتن (فلای اش)-Flay Ash
12538 1394/07/05

افزودنی خاکستر بادی بتن (فلای اش)-Flay Ash

خاكستر بادي ماده‌اي است كه از سوختن زغال‌سنگ حاصل مي‌گردد و توسط فيلترهاي مخصوص، به صورت غبار جمع‌آوري مي‌شود. حدود 85  درصد ذرات اين ماده از اكسيدهاي سيليسيم، آلومينيم، آهن، كلسيم و منيزيم تشكيل مي‌شود. آثار مطلوب اين ماده در بهبود خواص بتن تازه و سخت شده باعث مصرف روزافزون آن در دنيا شده است.

مصرف اين ماده باعث افزايش كارايي بتن تازه مي‌گردد. همچنين افزايش دماي اوليه بتن به ميزان قابل توجهي كاهش مي‌يابد. لذا مصرف آن در بتن ريزيهاي حجيم رايج است. همچنين عملكرد اين ماده در افزايش دوام بتن درمقابل محيط‌هاي مهاجم اثبات شده است. نفوذپذيري كمتر، عملكرد مناسب در برابر پديده كربناتاسيون، مقاومت در برابر سولفات و كلريد و نيز كنترل واكنش قليايي سنگدانه‌ها از مزاياي استفاده از اين ماده به جاي سيمان است. گر چه تمام مزاياي ذكر شده تحت تأثير انتخاب مناسب نسبت آب به سيمان، عمل آوري كافي، كيفيت مطلوب خاكستر بادي و ميزان مناسب جايگزين اين ماده به جاي سيمان است. در صورت انطباق مشخصات اين ماده با الزامات استاندارد مقدار جايگزيني 20 تا 50 درصد انتخاب مناسبي است، گرچه در بعضي موارد جايگزيني با مقادير بيشتر نيز بكار ميرود.

در كشور ما نيز با توجه به وجود معادن زغال سنگ پتانسيل خوبي براي توليد اين ماده وجود دارد و در آينده نزديك كاربرد خواهد داشت.

امروزه استفاده از انواع سيمانهاي آميخته و مواد جايگزين سيمان در بهبود ويژگيهاي مربوط به دوام بتن با تحقيقات و مطالعات متعددي كه در سطح جهان و در مراكز علمي و تحقيقاتي و دانشگاهي معتبر صورت گرفته است، تا حدي روشن گشته است.

شما می توانید برای تهیه افزودنی خاکستر بادی ( Flay Ash ) با بخش فروش و بازرگانی کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران تماس حاصل فرمایید.