موارد کاربرد افزودنیهای کاهنده آب بتن

موارد کاربرد افزودنیهای کاهنده آب بتن
344 1399/06/04

موارد کاربرد افزودنیهای کاهنده آب (روان کننده)

امروزه کاربردهای متعددی برای این مواد با قدرت کاهندگی متفاوت وجود دارد که به برخی از آنها اشاره می شود :

4-1- ریختن بتن در قطعات نازک و پر میلگرد با ساخت بتن روان تر

4-2- بتن ریزی با لوله ترمی termie و بتن ریزی زیر آب

4-3- بتن ریزی با پمپ و لوله با ایجاد بتن روان تر و کارآتر

4-4- ایجاد نماهای بهتر با ساخت و ریختن بتن روان تر

4-5- ساخت بتنهای خود تراکم یا خود تراز    Self-compacting or self-levelling con

4-6-ساخت بتن پر مقاومت (با مقاومت زیاد)High strength con(HSC) 

4-7- ساخت بتن توانمند (با عملکرد بالا)High performance con(HPC) 

4-8- سخت بتن آب بند Water – Proofing con

 ساخت بتنهای با دوام در برابر یخ بندان و آب شدگی

4-10- ساخت بتنهای با دوام در برابر سولفاتها و سایر مواد شیمیایی

4-11- ساخت بتنهای مناسب مناطق خورنده برای کاهش نفوذ یون کلر در بتن و حفظ میلگردها

4-12- ساخت بتن حجیم و بدنه سدها  Mass con

 4-13- ساخت قطعات پیش ساخته و پیش تنیده

4-14- ساخت نتنهای حاوی دوده سلیسی

4-15- ساخت بتنها و ملاتهای تعمیری و ترمیمی

4-16- پر کردن زیر صفحه کف ستون با ملات یا بتن روان

4-17- ساخت ملاتهای روان برای تزریق در توده سنگدانه درشت و تولید بتن با سنگدانه پیش آکنده Pre Placed Aggregate con. Or Injected.Agg.con

4-18- تزریق دوغاب و ملات به داخل درزها و حفرات سنگ و خاک و پشت قطعات بتنی تونلها