بتن پاشی یا شاتکریت چیست؟

بتن پاشی یا شاتکریت چیست؟
1543 1399/02/24

بتن پاشی یا شاتکریت چیست؟

بتن پاشی به حمل بتن توسط یک شیلنگ و پاشیدن سریع آن به کمک فشار باد و با سرعت زیاد در روی سطوح گفته می شود. پاشیدن بتن که با فشار زیاد انجام می شود، سبب تراکم بتن وچسبیدن و جدا نشدن آن برروی حتی سطوح قائم و سطوح بالای سر می شود. بتن پاشی گاه به بتن یا ملات پاشیده شده توسط باد با نامهای شاتکریت و گنایت شهرت پیدا کرده است.