دعوت به همکاری مهندس عمران و کارشناس گرافیک

دعوت به همکاری مهندس عمران و کارشناس گرافیک
94

مجموعه کلینیک فنی و تخصصی بتن جهت تکمیل کادر مهندسی و دفتر خود در دفتر جنوب کشور ( اهواز ) از یک نفر مهندس عمران با سه سال سابقه کار و یه نفر خانم کارشناس گرافیک با سه سال سابقه کار دعوت به همکاری می نماید. علاقمندان می توانند جهت همکاهنگی زمان مصاحبه با دفتر جنوب کشور مجموعه کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران تماس حاصل فرمائید.