پیوند های مرتبط - کلینیک بتن ایران

پیوند های مرتبط - کلینیک بتن ایران
8351 1394/10/04

Top of Form

 

 

 

 

 

پیوند های مرتبط - کلینیک بتن ایران

 

 

کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران - پیوند های مرتبط - آدرس و لینگ سایت های داخلی و خارجی معتبر

 

 

 
 

 

عنوان پیوند: بانک اطلاعات جامع تولیدکنندگان مصالح و لوازم ساختمانی استاندارد ایران

موضوع پیوند: سایر

توضیحات:

لینک: http://www.tolidstandardiran.ir/


عنوان پیوند: انجمن مهندسی ژئوسنتتیک ایران

موضوع پیوند: انجمن ها

توضیحات:

لینک: http://iranigs.com/


عنوان پیوند: سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران

موضوع پیوند: انجمن ها

توضیحات:

لینک: http://www.kanoon-tehran.com


عنوان پیوند: انجمن صنفی انبوه سازان مسکن

موضوع پیوند: انجمن ها

توضیحات:

لینک: http://www.irmpha.com


عنوان پیوند: انجمن شرکتهای بازرسی فنی و آزمایش های غیر مخرب ایران

موضوع پیوند: انجمن ها

توضیحات:

لینک: http://www.irsnt.com


عنوان پیوند: كانون سراسري انجمنهاي شركتهاي ساختماني، تأسيساتي و تجهيزاتي ايران

موضوع پیوند: انجمن ها

توضیحات:

لینک: http://irancouncil.com/fa/author/15/default.aspx


عنوان پیوند: انجمن شرکتهای صنعت آب و فاضلاب

موضوع پیوند: انجمن ها

توضیحات:

لینک: http://www.wwcs.ir


عنوان پیوند: انجمن شركتهاي مهندسي و ساخت

موضوع پیوند: انجمن ها

توضیحات:

لینک: http://www.ecca-opi.ir/fa


عنوان پیوند: انجمن مدیران فنی و اجرایی

موضوع پیوند: انجمن ها

توضیحات:

لینک: http://www.iatem.org


عنوان پیوند: انجمن شرکتهای مهندسی و پیمانکاری نفت ،گاز و پتروشیمی

موضوع پیوند: انجمن ها

توضیحات:

لینک: http://www.irapec.com/


عنوان پیوند: انجمن شرکتهای پیمانکار تاسیسات و تجهیزات صنعتی ایران

موضوع پیوند: انجمن ها

توضیحات:

لینک: http://www.ismeic.org/


عنوان پیوند: انجمن مهندسان معمار و شهرساز

موضوع پیوند: انجمن ها

توضیحات:

لینک: http://www.scapiran.com/spscap/default.aspx?page=Document&app=Documents&docId=11501


عنوان پیوند: بانک اطلاعات مهندسین ایران

موضوع پیوند: سایر

توضیحات:

لینک: http://www.engco.ir


عنوان پیوند: کمیسیون انجمن های علمی ایران

موضوع پیوند: انجمن ها

توضیحات:

لینک: http://www.isacmsrt.ir


عنوان پیوند: شورای انجمن های علمی ایران

موضوع پیوند: انجمن ها

توضیحات:

لینک: http://www.cisa.ir


عنوان پیوند: شانا (شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی)

موضوع پیوند: نهادهای دولتی

توضیحات:

لینک: http://www.shana.ir


عنوان پیوند: وب سایت جامع اطلاع رسانی در زمینه معادن، فلزات و غیر فلزات در خاورمیانه

موضوع پیوند: سایر

توضیحات:

لینک: http://www.me-metals.com


عنوان پیوند: مرجع مهندسی معدن ایران

موضوع پیوند: سایر

توضیحات:

لینک: http://www.minepedia.com


عنوان پیوند: سایت فولاد ایران

موضوع پیوند: سایر

توضیحات:

لینک: http://www.iransteel.net


عنوان پیوند: بانک صنعت و معدن

موضوع پیوند: سایر

توضیحات:

لینک: http://www.w3.bim.ir


عنوان پیوند: بازار سنگ ایران

موضوع پیوند: سایر

توضیحات:

لینک: http://www.iranstone.org


عنوان پیوند: خانه معدن ایران

موضوع پیوند: انجمن ها

توضیحات:

لینک: http://www.iranminehouse.ir


عنوان پیوند: پایگاه اطلاع رسانی معادن ایران و صنایع وابسته

موضوع پیوند: سایر

توضیحات:

لینک: http://www.iranmining.com


عنوان پیوند: وب سایت مرجع هیدرولوژی آبخیز و علوم آب

موضوع پیوند: سایر

توضیحات:

لینک: http://www.iranhydrology.net


عنوان پیوند: بنیاد آب ایرانیان

موضوع پیوند: سایر

توضیحات:

لینک: http://www.waterfoundation.org


عنوان پیوند: موسسه تحقیقات آب

موضوع پیوند: مراکز تحقیقاتی - مؤسسات

توضیحات:

لینک: http://www.wri.ac.ir


عنوان پیوند: شبکه خبری آب ایران

موضوع پیوند: سایر

توضیحات:

لینک: http://www.wnn.ir


عنوان پیوند: کمیته سدهای بزرگ ایران

موضوع پیوند: نهادهای دولتی

توضیحات:

لینک: http://www.wrm.ir/ircold


عنوان پیوند: موسسه تحقیقات آب و خاک

موضوع پیوند: مراکز تحقیقاتی - مؤسسات

توضیحات:

لینک: http://www.swri.ir


عنوان پیوند: پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

موضوع پیوند: مراکز تحقیقاتی - مؤسسات

توضیحات:

لینک: http://www.scwmri.ac.ir


عنوان پیوند: کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران

موضوع پیوند: نهادهای دولتی

توضیحات:

لینک: http://www.irncid.org


عنوان پیوند: اطلاع رسانی مناقصات شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

موضوع پیوند: نهادهای دولتی

توضیحات:

لینک: http://www.iwpcotender.com


عنوان پیوند: شرکت کارفرمایی خاکریزآب

موضوع پیوند: نهادهای دولتی

توضیحات:

لینک: http://www.khakrizab.tehran.ir


عنوان پیوند: کمیته بین المللی سدهای بزرگ

موضوع پیوند: نهادهای دولتی

توضیحات:

لینک: http://www.icold-cigb.net


عنوان پیوند: جامعه نقشه برداران ایران

موضوع پیوند: انجمن ها

توضیحات:

لینک: http://www.issiran.org


عنوان پیوند: مرکز عمران ایران(پایگاه اطلاع رسانی صنعت ساخت و ساز)

موضوع پیوند: سایر

توضیحات:

لینک: http://www.irancivilcenter.com


عنوان پیوند: پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

موضوع پیوند: مراکز تحقیقاتی - مؤسسات

توضیحات:

لینک: http://www.iiees.ac.ir


عنوان پیوند: وب سایت علمی و اطلاع رسانی عمران ایران

موضوع پیوند: سایر

توضیحات:

لینک: http://www.civilmaster.ir


عنوان پیوند: دایره المعارف مهندسی عمران

موضوع پیوند: سایر

توضیحات:

لینک: http://www.civilica.com


عنوان پیوند: پایگاه تخصصی مهندسی عمران و زلزله ایران

موضوع پیوند: سایر

توضیحات:

لینک: http://www.vojoudi.com


عنوان پیوند: مرکز اطلاع رسانی عمران

موضوع پیوند: سایر

توضیحات:

لینک: http://www.omran.net


عنوان پیوند: وب سایت سیمان ایران

موضوع پیوند: سایر

توضیحات:

لینک: http://www.irancement.com


عنوان پیوند: وب سایت تخصصی مهندسی عمران

موضوع پیوند: سایر

توضیحات:

لینک: http://www.iransaze.com


عنوان پیوند: دانشکده فنی دانشگاه تهران

موضوع پیوند: دانشگاه ها

توضیحات:

لینک: http://www.eng.ut.ac.ir


عنوان پیوند: کانون فارغ التحصیلان دانشکده فنی دانشگاه تهران

موضوع پیوند: دانشگاه ها

توضیحات:

لینک: http://www.fanni.info


عنوان پیوند: انستیتو مصالح ساختمانی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران

موضوع پیوند: دانشگاه ها

توضیحات:

لینک: http://www.cmi.ut.ac.ir


عنوان پیوند: سازمان نقشه برداری کشور

موضوع پیوند: نهادهای دولتی

توضیحات:

لینک: http://www.ncc.org.ir


عنوان پیوند: سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران

موضوع پیوند: نهادهای دولتی

توضیحات:

لینک: http://www.tetco.org


عنوان پیوند: مرکز پژوهش های مجلس

موضوع پیوند: نهادهای دولتی

توضیحات:

لینک: http://www.rc.majlis.ir


عنوان پیوند: پایگاه اطلاع رسانی دولت

موضوع پیوند: نهادهای دولتی

توضیحات:

لینک: http://www.dolat.ir


عنوان پیوند: مجلس شورای اسلامی

موضوع پیوند: نهادهای دولتی

توضیحات:

لینک: http://www.parliran.ir


عنوان پیوند: شرکت مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق

موضوع پیوند: نهادهای دولتی

توضیحات:

لینک: http://www.satkab.com


عنوان پیوند: پایگاه داده های خدمات مهندسین ایران

موضوع پیوند: نهادهای دولتی

توضیحات:

لینک: http://www.irnrs.com


عنوان پیوند: شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب (صبا)

موضوع پیوند: نهادهای دولتی

توضیحات:

لینک: http://www.sabainv.com


عنوان پیوند: مرکز توسعه فناوری نیرو (متن)

موضوع پیوند: نهادهای دولتی

توضیحات:

لینک: http://www.matn.com


عنوان پیوند: سازمان انرژی های نو ایران (سانا)

موضوع پیوند: نهادهای دولتی

توضیحات:

لینک: http://www.suna.org.ir


عنوان پیوند: سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا)

موضوع پیوند: نهادهای دولتی

توضیحات:

لینک: http://www.saba.org.ir


عنوان پیوند: پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور

موضوع پیوند: نهادهای دولتی

توضیحات:

لینک: http://www.ngdir.ir


عنوان پیوند: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

موضوع پیوند: نهادهای دولتی

توضیحات:

لینک: http://www.gsi.ir


عنوان پیوند: وزارت صنایع و معادن

موضوع پیوند: نهادهای دولتی

توضیحات:

لینک: http://www.mim.gov.ir


عنوان پیوند: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

موضوع پیوند: نهادهای دولتی

توضیحات:

لینک: http://www.imidro.org


عنوان پیوند: سازمان نظام مهندسی معدن

موضوع پیوند: نهادهای دولتی

توضیحات:

لینک: http://www.ime.org.ir


عنوان پیوند: شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

موضوع پیوند: نهادهای دولتی

توضیحات:

لینک: http://www.nww.co.ir


عنوان پیوند: شرکت مدیریت منابع آب ایران (معاونت طرح و توسعه)

موضوع پیوند: نهادهای دولتی

توضیحات:

لینک: http://www.daminfo.wrm.ir


عنوان پیوند: شرکت سهامی مدیریت منابع آب ایران(دفتر بهره برداری و نگهداری از سدها)

موضوع پیوند: نهادهای دولتی

توضیحات:

لینک: http://www.dams.wrm.ir


عنوان پیوند: شرکت مدیریت منابع آب

موضوع پیوند: نهادهای دولتی

توضیحات:

لینک: http://www.wrm.ir


عنوان پیوند: وزارت نیرو

موضوع پیوند: نهادهای دولتی

توضیحات:

لینک: http://www.moe.org.ir


عنوان پیوند: شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

موضوع پیوند: نهادهای دولتی

توضیحات:

لینک: http://www.iwpco.com


عنوان پیوند: انجمن مدیریت ایران

موضوع پیوند: انجمن ها

توضیحات:

لینک: http://www.iranmanagement.org


عنوان پیوند: انجمن سنگ ایران (اسا)

موضوع پیوند: انجمن ها

توضیحات:

لینک: http://www.stoneassoc-ir.com


عنوان پیوند: انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

موضوع پیوند: انجمن ها

توضیحات:

لینک: http://www.iranrd.net


عنوان پیوند: انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان

موضوع پیوند: انجمن ها

توضیحات:

لینک: http://www.cementassociation.ir


عنوان پیوند: انجمن صاحبان معادن سنگ ایران

موضوع پیوند: انجمن ها

توضیحات:

لینک: http://www.a-s-ir.com


عنوان پیوند: انجمن علوم و مهندسی منابع آب

موضوع پیوند: انجمن ها

توضیحات:

لینک: http://www.iranwra.com


عنوان پیوند: انجمن هیدرولیک ایران

موضوع پیوند: انجمن ها

توضیحات:

لینک: http://www.iha.ir


عنوان پیوند: انجمن جهانی تونل

موضوع پیوند: انجمن ها

توضیحات:

لینک: http://www.ita-aites.org


عنوان پیوند: انجمن راهسازی ایران

موضوع پیوند: انجمن ها

توضیحات:

لینک: http://www.iranrca.com


عنوان پیوند: انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران

موضوع پیوند: انجمن ها

توضیحات:

لینک: http://www.examie.com


عنوان پیوند: انجمن مهندسی ارزش ایران

موضوع پیوند: انجمن ها

توضیحات:

لینک: http://www.sive.org


عنوان پیوند: انجمن مکانیک سنگ ایران

موضوع پیوند: انجمن ها

توضیحات:

لینک: http://www.irsrm.net


عنوان پیوند: انجمن شرکت های ساختمانی ایران

موضوع پیوند: انجمن ها

توضیحات:

لینک: http://www.acco.ir


عنوان پیوند: انجمن مهندسی حمل و نقل ایران

موضوع پیوند: انجمن ها

توضیحات:

لینک: http://www.iste.ir


عنوان پیوند: انجمن علمی مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران

موضوع پیوند: انجمن ها

توضیحات:

لینک: http://www.issge.ir


عنوان پیوند: انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقیق ایران

موضوع پیوند: انجمن ها

توضیحات:

لینک: http://www.isice.ir


عنوان پیوند: انجمن سازه های فولادی ایران

موضوع پیوند: انجمن ها

توضیحات:

لینک: http://www.isss.ir


عنوان پیوند: انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران

موضوع پیوند: انجمن ها

توضیحات:

لینک: http://www.railassociation.com


عنوان پیوند: انجمن علوم ژئوماتیک ایران

موضوع پیوند: انجمن ها

توضیحات:

لینک: http://www.geomatic.ir


عنوان پیوند: انجمن ژئو تکنیک ایران

موضوع پیوند: انجمن ها

توضیحات:

لینک: http://www.igs.ir


عنوان پیوند: انجمن ژئو تکنیک ایران

موضوع پیوند: انجمن ها

توضیحات:

لینک: http://www.igs.ir


عنوان پیوند: انجمن تونل ایران

موضوع پیوند: انجمن ها

توضیحات:

لینک: http://www.irta.ir


عنوان پیوند: جامعه مهندسان مشاور

موضوع پیوند: انجمن ها

توضیحات:

لینک: http://www.irsce.org


عنوان پیوند: انجمن بتن

موضوع پیوند: انجمن ها

توضیحات:

لینک: http://www.ici.ir

 

 

پیوندهای خارجی:

عنوان پیوند: سنديكاي صنعت برق ايران

موضوع پیوند: انجمن ها

توضیحات:

لینک: http://www.ieis.ir


عنوان پیوند: مجمع زمین (سوئد)

موضوع پیوند: انجمن ها

توضیحات:

لینک: http://www.geoforum.com


عنوان پیوند: وب سایت معدنکاری در استرالیا (استرالیا)

موضوع پیوند: سایر

توضیحات:

لینک: http://www.austmine.com


عنوان پیوند: شغل یابی در علوم زمین (آمریکا)

موضوع پیوند: سایر

توضیحات:

لینک: http://www.earthworks-jobs.com


عنوان پیوند: معدنکاری در آمریکا

موضوع پیوند: سایر

توضیحات:

لینک: http://www.miningusa.com


عنوان پیوند: وب سایت تخصصی تکنولوژی معدنکاری و تونل سازی (انگلستان)

موضوع پیوند: سایر

توضیحات:

لینک: http://www.mining-technology.com


عنوان پیوند: وب سایت اطلاعات معدنی (آمریکا - برزیل - کانادا)

موضوع پیوند: سایر

توضیحات:

لینک: http://www.infomine.com


عنوان پیوند: بانک اطلاعاتی معادن فلزی (آمریکا - برزیل - کانادا)

موضوع پیوند: سایر

توضیحات:

لینک: http://www.goldsheetlinks.com


عنوان پیوند: موتور جستجوی علوم زمین (آمریکا)

موضوع پیوند: سایر

توضیحات:

لینک: http://www.geoindex.com


عنوان پیوند: وب سایت زمین شناسی آفریقا (آفریقا)

موضوع پیوند: سایر

توضیحات:

لینک: http://www.geoafrica.co.za


عنوان پیوند: بانک اطلاعاتی شرکت های معدنی (آمریکا)

موضوع پیوند: سایر

توضیحات:

لینک: http://www.minersmanual.com


عنوان پیوند: ایمنی و بهداشت در معادن (آمریکا)

موضوع پیوند: سایر

توضیحات:

لینک: http://www.msha.gov


عنوان پیوند: مجله بین المللی مکانیک سنگ و معدن (آمریکا)

موضوع پیوند: سایر

توضیحات:

لینک: http://www.elsvier.com


عنوان پیوند: عملکرد ملی برنامه سدها (آمریکا)

موضوع پیوند: سایر

توضیحات:

لینک: http://www.npdp.standford.edu


عنوان پیوند: بخش هیدروژئولوژی انجمن زمین شناسی آمریکا (آمریکا)

موضوع پیوند: انجمن ها

توضیحات:

لینک: http://www.gsahydro.fiu.edu


عنوان پیوند: نرم افزار منابع آب زیرزمینی (آمریکا)

موضوع پیوند: سایر

توضیحات:

لینک:http://www.water.usgs.gov/software/lists/grounwater


عنوان پیوند: مرکز بین المللی مدل سازی آب زیرزمینی (آمریکا)

موضوع پیوند: مراکز تحقیقاتی - مؤسسات

توضیحات:

لینک: http://www.igwmc.mines.edu


عنوان پیوند: کتابخانه دیجیتال ژئوتکنیک، سنگ و آب (آمریکا)

موضوع پیوند: مراکز تحقیقاتی - مؤسسات

توضیحات:

لینک: http://www.grow.arizona.edu


عنوان پیوند: سازمان زیربنایی حمل و نقل کانادا (کانادا)

موضوع پیوند: سایر

توضیحات:

لینک: http://www.tc.gc.ca


عنوان پیوند: مونوریل (آمریکا)

موضوع پیوند: سایر

توضیحات:

لینک: http://www.monorails.org


عنوان پیوند: راهنمای نرم افزارهای ژئوتکنیک و زمین محیط زیستی (آمریکا)

موضوع پیوند: سایر

توضیحات:

لینک: http://www.ggsd.com


عنوان پیوند: مرکز یکپارچه سازی علوم مهندسی زمین (آمریکا)

موضوع پیوند: سایر

توضیحات:

لینک: http://www.geoengineer.org


عنوان پیوند: مرکز تحقیقات سازه های زیرزمینی شهری (کانادا)

موضوع پیوند: مراکز تحقیقاتی - مؤسسات

توضیحات:

لینک: http://www.acuus.qc.ca


عنوان پیوند: مرکز آموزش و تحقیقات احداث سازه های زیرزمینی (آمریکا)

موضوع پیوند: مراکز تحقیقاتی - مؤسسات

توضیحات:

لینک: http://www.cuire.org


عنوان پیوند: موسسه زمین (آمریکا)

موضوع پیوند: مراکز تحقیقاتی - مؤسسات

توضیحات:

لینک: http://content.geoinstitute.org


عنوان پیوند: موسسه پی های عمیق (آمریکا)

موضوع پیوند: مراکز تحقیقاتی - مؤسسات

توضیحات:

لینک: http://www.dfi.org


عنوان پیوند: مجمع پژوهشی حمل و نقل کانادا (کانادا)

موضوع پیوند: مراکز تحقیقاتی - مؤسسات

توضیحات:

لینک: http://www.ctrf.ca


عنوان پیوند: مجله فنی - کاربردی تونل (آلمان)

موضوع پیوند: سایر

توضیحات:

لینک: http://www.tunnel-online.info


عنوان پیوند: پورتال مهندسی عمران (آمریکا)

موضوع پیوند: سایر

توضیحات:

لینک: http://www.icivilengineer.com


عنوان پیوند: تونل سازی در آمریکای شمالی (آمریکا)

موضوع پیوند: سایر

توضیحات:

لینک: http://www.tunnelingonline.com


عنوان پیوند: وب سایت تونل و تونل سازی (انگلستان)

موضوع پیوند: سایر

توضیحات:

لینک: http://www.tunnelsonline.info


عنوان پیوند: میکروتونلینگ (آمریکا)

موضوع پیوند: سایر

توضیحات:

لینک: http://www.microtunneling.com


عنوان پیوند: سازندگان تجهیزات تونل سازی (امریکا)

موضوع پیوند: سایر

توضیحات:

لینک: http://www.tunnelbuilder.com


عنوان پیوند: مدرسه معدنی کلرادو (آمریکا)

موضوع پیوند: دانشگاه ها

توضیحات:

لینک: http://www.mines.edu


عنوان پیوند: مجمع آموزش و تحقیقات ژئوتکنیک دانشگاه های آمریکا (آمریکا)

موضوع پیوند: دانشگاه ها

توضیحات:

لینک: http://www.usucger.org


عنوان پیوند: انجمن زمین شناسی آمریکا (آمریکا)

موضوع پیوند: انجمن ها

توضیحات:

لینک: http://www.geosociety.org


عنوان پیوند: انجمن ژئوفیزیک مهندسی و محیط زیست (آمریکا)

موضوع پیوند: انجمن ها

توضیحات:

لینک: http://www.eegs.org


عنوان پیوند: انجمن زمین شناسان مهندسی و محیط زیست (آمریکا)

موضوع پیوند: انجمن ها

توضیحات:

لینک: http://www.aegweb.org


عنوان پیوند: انجمن مهندسی معدن، متالورژی و نفت آمریکا (آمریکا)

موضوع پیوند: انجمن ها

توضیحات:

لینک: http://www.aimeny.org


عنوان پیوند: انجمن علوم زمین کانادا (کانادا)

موضوع پیوند: انجمن ها

توضیحات:

لینک: http://www.geoscience.ca


عنوان پیوند: انجمن زمین شناسی آمریکا (آمریکا)

موضوع پیوند: انجمن ها

توضیحات:

لینک: http://www.agiweb.org


عنوان پیوند: انجمن زمین شناسان ایرلند (ایرلند)

موضوع پیوند: انجمن ها

توضیحات:

لینک: http://www.igi.ie


عنوان پیوند: انجمن زمین شناسان اقتصادی

موضوع پیوند: انجمن ها

توضیحات:

لینک: http://www.segweb.org


عنوان پیوند: انجمن سد کانادا (کانادا)

موضوع پیوند: انجمن ها

توضیحات:

لینک: http://www.cda.ca


عنوان پیوند: انجمن ملی آب زیرزمینی (آمریکا)

موضوع پیوند: انجمن ها

توضیحات:

لینک: http://www.ngwa.org


عنوان پیوند: انجمن سدهای ایالات متحده (آمریکا)

موضوع پیوند: انجمن ها

توضیحات:

لینک: http://www.ussdams.org


عنوان پیوند: کمیته ملی سدهای بزرگ استرالیا (استرالیا)

موضوع پیوند: انجمن ها

توضیحات:

لینک: http://www.ancold.org.au


عنوان پیوند: انجمن مسوولین ایالتی ایمنی سد (آمریکا)

موضوع پیوند: انجمن ها

توضیحات:

لینک: http://www.damsafety.org


عنوان پیوند: انجمن بین المللی زهکشی و تونل های فاضلاب (آمریکا)

موضوع پیوند: انجمن ها

توضیحات:

لینک: http://www.sewerage.org


عنوان پیوند: انجمن بین المللی سدهای بزرگ (فرانسه)

موضوع پیوند: انجمن ها

توضیحات:

لینک: http://www.icold-cigb.org


عنوان پیوند: انجمن ساخت و ساز سدهای بزرگ (آمریکا)

موضوع پیوند: انجمن ها

توضیحات:

لینک: http://www.thebeavers.org


عنوان پیوند: انجمن بین المللی ژئوسنتتیک

موضوع پیوند: انجمن ها

توضیحات:

لینک: http://www.geosyntheticssociety.org


عنوان پیوند: انجمن آزمایش و مصالح آمریکا (آمریکا)

موضوع پیوند: انجمن ها

توضیحات:

لینک: http://www.astm.org


عنوان پیوند: انجمن بتن آمریکا (آمریکا)

موضوع پیوند: انجمن ها

توضیحات:

لینک: http://www.concrete.org


عنوان پیوند: انجمن مهندسین عمران آمریکا (آمریکا)

موضوع پیوند: انجمن ها

توضیحات:

لینک: http://www.asce.org


عنوان پیوند: انجمن مهندسی عمران انگلستان

موضوع پیوند: انجمن ها

توضیحات:

لینک: http://www.ice.org.uk


عنوان پیوند: انجمن تکنولوژی بدون ترانشه آمریکای شمالی (آمریکا)

موضوع پیوند: انجمن ها

توضیحات:

لینک: http://www.nastt.org


عنوان پیوند: انجمن علم خاک (آمریکا)

موضوع پیوند: انجمن ها

توضیحات:

لینک: http://www.soils.org


عنوان پیوند: انجمن ژئوتکنیک (کانادا)

موضوع پیوند: انجمن ها

توضیحات:

لینک: http://www.cgs.ca


عنوان پیوند: انجمن مهندسی خاک و پی آمریکا (آمریکا)

موضوع پیوند: انجمن ها

توضیحات:

لینک: http://www.asfe.org


عنوان پیوند: انجمن مکانیک سنگ آمریکا (آمریکا)

موضوع پیوند: انجمن ها

توضیحات:

لینک: http://www.armarocks.org


عنوان پیوند: انجمن بین المللی حفاری پی (آمریکا)

موضوع پیوند: انجمن ها

توضیحات:

لینک: http://www.adsc-iafd.com


عنوان پیوند: انجمن پیمانکاران شمع کوبی (آمریکا)

موضوع پیوند: انجمن ها

توضیحات:

لینک: http://www.piledrivers.org


عنوان پیوند: انجمن بین المللی تکنولوژی حفاری بدون ترانشه (آمریکا)

موضوع پیوند: انجمن ها

توضیحات:

لینک: http://www.istt.com


عنوان پیوند: انجمن تونل سازی بریتانیا (انگلستان)

موضوع پیوند: انجمن ها

توضیحات:

لینک: http://www.britishtunnelling.org.uk


عنوان پیوند: انجمن مهندسی سازه های زیرزمینی چین (چین)

موضوع پیوند: انجمن ها

توضیحات:

لینک: http://www.csueus.com


عنوان پیوند: انجمن ساخت و ساز فضاهای زیرزمینی (آمریکا)

موضوع پیوند: انجمن ها

توضیحات:

لینک: http://www.uca.smenet.org


عنوان پیوند: انجمن تونل سازی کانادا (کانادا)

موضوع پیوند: انجمن ها

توضیحات:

لینک: http://www.tunnelcanada.ca


عنوان پیوند: انجمن تونل سازی ایتالیا (ایتالیا)

موضوع پیوند: انجمن ها

توضیحات:

لینک: http://www.societaitalianagallerie.it


عنوان پیوند: انجمن تونل سازی و سازه های زیرزمینی سنگاپور (سنگاپور)

موضوع پیوند: انجمن ها

توضیحات:

لینک: http://www.tucss.org.sg


عنوان پیوند: انجمن بین المللی تونل سازی و فضاهای زیرزمینی (سوییس)

موضوع پیوند: انجمن ها

توضیحات:

لینک: http://www.ita-aites.org


عنوان پیوند: انجمن بین المللی مکانیک خاک و مهندسی ژئوتکنیک (انگلستان)

موضوع پیوند: انجمن ها

توضیحات:

لینک: http://www.issmge.org


عنوان پیوند: انجمن تونل سازی مجارستان

موضوع پیوند: انجمن ها

توضیحات:

لینک: http://www.ita-hun.hu


عنوان پیوند: انجمن تونل سازی تایوان (تایوان)

موضوع پیوند: انجمن ها

توضیحات:

لینک: http://www.ctta.org


عنوان پیوند: انجمن بین المللی مکانیک سنگ (پرتغال)

موضوع پیوند: انجمن ها

توضیحات:

لینک: http://www.isrm.net

 

 

 

جزوه ها دات کام | دانلود جزوه های مهندسی

http://www.jozveha.com/ 

 

,وب سایت مهندسین عمران ( بانک پروژه های مهندسی عمران )

 

 

http://www.webengineers.ir/civi

سیویل وب ( مرجع مهندسی عمران و معماری )

http://www.civilweb.ir


 

مهندسی عمران و معماری ( گسترش موضوعات مهندسی عمران و معماری )

                                                                                                                                                                                                   http://www.iromran.ir