گروت پایه سیمانی با مقاومت و روانی بالا DEZOFLOW FH-1000

گروت پایه سیمانی با مقاومت و روانی بالا DEZOFLOW FH-1000
7561 1397/2/22

گروت آماده به مصرف بدون انقباض با خواص ویژه

DEZOFLOW FH-1000

شرح :

DEZOFLOW FH-1000 بصورت دو جزئی:

پودر آماده به مصرف A برپایه سیمان مخصوص و مواد کمکی و جزء B مایع تقویت کننده گروت جهت گروت ریزی برای ضخامت تا ۸ سانتیمتر که نیاز به مقاومت فشاری بالا میباشد.

موارد استفاده :

 • گروت ریزی زیر صفحه ستون ساختمانهای مسکونی
 • گروت ریزی شاسی ماشین آلات صنعتی مختلف مانند توربین، ژنراتور، کمپرسور، موتور دیزل و دستگاههای که تحت ویبره قرار دارند.
 • گروت ریزی پایه پلها ، فضای خالی بین ستون و پل
 • تزریق در حفره های بتن
 • پر کردن پین فلز و بتن در طرح مقاوم سازی تیر و ستون و غلاف فلزی
 • پر کردن دور لوله های عبور آب از جداره بتنی بعنوان یک ملات آب بندی
 • گروت ریزی زیر ریل ها در خط تولید کارخانجات صنعتی

مزایای DEZOFLOW FH-1000 :

 • گروت ریزی های تخصصی با مقاومت فشاری بالا
 • دوغاب روان بدون انقباضی جهت هر نوع گروت ریزی با خواص انبساطی مهار شده
 • حداقل نفوذپذیری
 • گروت با مقاومت فشاری ویژه در سنین اولیه و ثانویه
 • قابل استفاده با حداقل آب با روانی مطلوب

مطابقت با استاندارد:

 • ASTM C11070

مشخصات فنی :

13

12

%

میزان آب مصرفی

2120

2180

kg

مقدار پودر مورد نیاز جهت ساخت 1m2 گروت

2.40

2.45

Kg/lit

وزن مخصوص گروت تازه

cm2<

(%150)

22

(%122)

Cm

روانی (ASTM C 827)

4 ، 2.5

4 ، 2.5

%

انبساط (ASTM C 827)

20

20

Min

حداکثر زمان اجرا پس از ساخت

400

500

1

Kgcm3

Day

مقاومت فشاری

ASTM C 1107 (C109)

Cm 5× 5×5

500

600

3

560

650

7

850

920

28

900

980

90

70

90

7+

Kgcm3

Day

مقاومت خمشی

(ASTM C 348)

90

110

28+

10: 4

30: 3

اولیه

Hoar

زمان گیرش

(ASTM C 191)

at

50: 4

15: 4

ثانویه

ندارد

ندارد

% حجمی

آب انداختگی

(ASTM C 940)

آماده سازی سطوح بتنی :

 • لابه ضعیف سطحی بتن با وسایل مکانیکی مناسب و با فشار آب (واترجت) برداشته تا به سطح مقاوم و متراکم بتن رسیده تا زبری حاصله عامل افزایش و بهبود چسبندگی گروت به سطح زیر کار گردد.
 • هرگونه آلودگی، چربی و گردوغبار از روی سطوح زدوده گردد.
 • از ۶ تا ۲۴ ساعت قبل از گروت ریزی، سطح بتن با آب مرطوب نگهداشته و پیش از شروع گروت ریزی آب جمع شده بر روی ناهمواری بتن زدوده و سپس گروت ریزی گردد.

قالب بندی :

 • برای گروت ریزی در زیر صفحه ستون و شاسی ها چنانچه نیاز به قالب بندی باشد دیواره قالب از طرف دو ضلع مقابل دو ۱۰ سانتیمتر و جناحین  5/2 سانتیمتر با صفحه با شاسی فاصله داشته باشد و گروت از قسمتی که فاصله ۱۰ سانتیمتر دارد اجرا میگردد. ارتفاع قالب 5/2 سانتیمتر از صفحه بالاتر قرار گیرد.
 • اصولا ریزش سيالات بصورت عمودی عامل ایجاد حباب می نماید و نیروی نقل مواد پس از جاری شدن یک سویه عمل نکرده و لذا برای جلوگیری از موارد فوق در زمان اجرا در گروت ریزی های حجیم از هدباکی و برای گروت با حجم کم از یک صفحه به عرض ۵۰ سانتیمتر که طول آن به اندازه دیوار قالب در قسمت دیواره ۱۰ سانتیمتر نصب تا گروت از روی شیب ۴۵ درجه صفحه بصورت یکنواخت و ممتد حرکت نماید.
 • در ماشین آلاتی که انکر باکس و صفحه ستون و شاسی نیاز به گروت ریزی دارند می توان گروت ریزی را در دو مرحله انجام داد مرحله اول انكر باکی و مرحله دوم زیر صفحه ستون و شاسی خواهد بود.

ساخت گروت DEZOFLOW FH-1000 :

آب مورد نیاز پس از آزمایش مشخص ، میزان آب ۱۱ تا ۱۲ درصد وزن گروت است.

محلول جزء B با توجه به نیت های داده شد به آب اضافه گردد و پودر گروت A به آرامی داخل گروت ریخته و مخلوط شود. گروت آماده شده می بایستی همگن - روان و بدون آب افتادگی باشد .

دمای داخلی گروت بین ۱۵ تا ۲۵ درجه سانتیگراد پیشنهاد میگردد.

در تابستان برای متعادل کردن دمای داخلی گروت کیسه های گروت در محل سرپوشیده نگهداری از آب سرد جهت ساخت گروت استفاده و همچنین محل گروت ریزی در زمان اجرا با سایبان مناسب پوشانده شود .

در فصل سرما جهت کسب دمای داخلی گروت از آب گرم استفاده و روی محل گروت ریزی با عایق پشم شیشه و روکش نایلون پوشانده شود .

شروع انبساط ۱۰ دقیقه پس از ساخت آغاز و ادامه آن تا 5/2 ساعت است.

افزایش آب در گروت عامل پایین آمدن مقاومت فشاری اولیه و نهایی گروت میگردد.

گروت با ظرف دهان گشاد مثل فرغون به داخل هدباکس و یا از روی شیب احداث شده ریخته تا گروت بصورت ممتد با فشار یکنواخت به قالب هدایت شود.

گروت ریزی از یک طرف اجرا و برای هدایت بهتر گروت در قالب از میله و با زنجیر فلزی استفاده میگردد.

عمل آوری پس از گروت ریزی و پس از گیرش اولیه روی قالب و ملزومات را با گونی مرطوب محافظت و با نایلون روی گونی را برای جلوگیری از تبخیر آب داخل گروت پوشانده شود .

تا حداقل ۷ روز گروت اجرا شده در شرایط مناسب مرطوب نگهداری شود .

بسته بندی :

 • قسمت A    در کیسه های 30kg
 • قسمت B   در شیشه های 90gr

انبار داری :

در محیط خشک و سر پوشیده نگهداری شود.

عمر نگهداری :

در صورت حفظ و نگهداری در شرایط مناسب پیشنهادی و در بسته بندی اولیه تا ۱۲ ماه قابل استفاده میباشد.

موارد ایمنی :

 • گروت شامل سیمان و پودرهای مختلف است از تنفس کرد آن خودداری و در زمان ساخت از ماسک استفاده شود.
 • بعلت وجود سیمان در ساخت گروت و قلبای بالای آن از تماس با پوست پرهیز و از دستکش استفاده شود.

خدمات فنی :

بخش فنی شرکت رایحه بتن سبز در جهت ارائه مشاوره فنی و نحوه استفاده صحیح از مواد خود در کارگاه، آماده همکاری و انجام خدمات میباشد .